Content: Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Background: Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Pattern: Blank Waves Notes Sharp Wood Rockface Leather Honey Vertical Triangles

Wskaźniki i programowanie

Dział poświęcony budowie, obsłudze, testowaniu wskaźników oraz wszelkiego rodzaju robotów (EA)