Jump to content
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble

hhgjhgjhg

AsFX

Members
 • Content count

  88
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by AsFX

 1. 17 różnic w myśleniu między ludźmi bogatymi a biednymi: 1. Bogaci myślą: tworzę swoje życie. Biedni myślą: życie mi się przydarza. 2. Bogaci grają o pieniądze tak, aby wygrać. Biedni grają o pieniądze tak, żeby nie przegrać. 3. Bogaci są zdeterminowani by być bogatymi. Biedni chcą być bogaci. 4. Bogaci myślą na dużą skalę. Biedni myślą na małą skalę. 5. Bogaci koncentrują się na szansach. Biedni koncentrują się na przeszkodach 6. Bogaci podziwiają innych bogatych. Biedni nie cierpią bogatych. 7. Bogaci wiążą się z pozytywnie nastawionymi ludźmi, którzy odnoszą sukcesy. Biedni wiążą się z negatywnie nastawionymi ludźmi, którzy nie odnoszą sukcesów. 8. Bogaci chętnie promują siebie i swoją wartość. Biedni myślą negatywnie o promocji i sprzedaży. 9. Bogaci są więksi od swoich problemów. Biednych problemy przerastają. 10. Bogaci nie mają problemów z przyjmowaniem. Biedni mają problemy z przyjmowaniem. 11. Bogaci wolą wynagrodzenia za wyniki pracy. Biedni oczekują wynagrodzenia za czas pracy. 12. Bogaci myślą “i to i to”. Biedni myślą “albo to, albo to”. 13. Bogaci koncentrują się na majątku netto. Biedni koncentrują się na dochodzie z pracy. 14. Bogaci dobrze zarządzają swoimi pieniędzmi. Biedni źle zarządzają swoimi pieniędzmi. 15. Bogaci dbają o to aby pieniądze ciężko pracowały. Biedni ciężko pracują na swoje pieniądze. 16. Bogaci działają pomimo lękku. Biędnych lęk powstrzymuje. 17. Bogaci ciągle się uczą i rozwijają. Biedni uważają, że już wszystko wiedzą. Osobiście najbardziej podoba mi się ostatni punkt. Nie można odnieść sukcesu gdy stoimy w miejscu. Rozwijanie się jest strasznie ważne dla ludzi takich jak my, traderów. Pozdrawiam! =)
 2. <a href="http://www.forum.traderteam.pl/viewtopic.php?t=98" title="Wskaźnik forexowe wstęga bollingera">wstęga Bollingera</a> (Bollinger Bands) jest wskaźnikiem zmienności cen i wyznacza obszar, w którym powinna utrzymywać się cena instrumentu. Esencją analizy wykresu na podstawie tego wskaźnika jest założenie, że dla kursu pozostającego w trendzie horyzontalnym wykres powinien oscylować pomiędzy dwoma wstęgami Bollingera: górną i dolną. Wyjście linii kursu poza ten obszar oznacza sygnał krótkotrwałego odwrócenia tendencji w dłuższym trendzie horyzontalnym. Wskaźnika autorstwa Johna Bollingera i noszącego jego imię używa się najczęściej do przewidywania momentu końcowego spadku lub wzrostu notowań. By jednak wstęgi spełniały swoją rolę i pomagały w przewidywaniu trendów notowań giełdowych zalecane jest używanie go w kombinacji z innymi wskaźnikami. Sygnał kupna zostaje wygenerowany, gdy linia kursu spada poniżej dolnego ograniczenia wstęgi lub zbliża się do niej. Sygnał sprzedaży zostaje wygenerowany, gdy kurs przebija górne ograniczenie wstęgi lub zbliża się do niej. Wskaźnik ma kilka ważnych aspektów dzięki któremu można go interpretować dodatkowo, mianowicie: - w przypadku wyjścia wykresu poza zakres wstęgi należy się spodziewać powrotu do niej; - jeżeli cena utrzymuje się przez dłuższy czas przy jednej z lini, to znak, że trend będzie kontynuowany; - im wstęga węższa tym większe prawdopodobieństwo na gwałtowne wybicie ceny; - dość powszechna jest również teoria, że po długotrwałej stabilizacji kursów w centrum wstęgi, kierunek pierwszej wyraźnej zmiany wyznacza późniejszy trend. Tutaj screen. Tyle ode mnie. W razie czego dodawajcie od siebie, poprawiajcie jeśli popełniłem błąd. Pozdrawiam! =)
 3. AsFX

  Formacje liniowe

  Bardzo mała ilość osób zwraca w ogóle uwagę na tego typu formacje. Moim zdaniem są one bardzo użyteczne ( są podstawą gry opierającej się na AT ). Dla mnie sukces na rynku tkwi w prostocie i tego się trzymam. W tym temacie postaram się wam przybliżyć formacje liniowe. Niektóre z nich znane są tylko graczom na GPW lecz można je też stosować na Forex. Część z nich na pewno już znacie ale starałem się również znaleźć i opisać formacje które będą dla was czymś nowym. Więc zaczynamy. Chorągiewki i flagi. Chorągiewki i flagi to jedne z pewniejszych formacji. Występują po bardzo szybkim (prawie pionowym) ruchu cen. Zapowiadają kontynuację ruchu w danym kierunku. Do ich wyznaczania konieczne są cztery punkty zwrotne (1,2,3,4 - oznaczone na rysunku kolorem niebieskim). Podczas kształtowania się chorągiewki wolumen obrotów powinien bardzo wyraźnie maleć. Zasięg ruchu po wybiciu z formacji powinien być co najmniej równy wielkości ruchu dojścia do niej, mierzonego od jakiegoś punktu charakterystycznego - np. od wybicia z poprzedniej formacji bądź przebicia poziomu oporu (pomiar wielkości ruchu oznaczono na rysunku pionową linią fioletową). Idealnie zgodna z wzorcem chorągiewka lub flaga zapowiada kontynuację ruchu o określonym zasięgu z prawdopodobieństwem aż 90%. Przy ocenie poprawności tych formacji należy pamiętać że: - formacja powinna wystąpić po prawie pionowym ruchu cen (bez większych korekt); - wolumen powinien bardzo wyraźnie maleć podczas kształtowania się formacji; - podczas wybicia w górę wolumen obrotów powinien wyraźnie wzrosnąć. Głowa i ramiona, pospolicie nazywana RGR czyli ramię, głowa, ramię. Formacja ta zapowiada "zawsze" spadek cen i najczęściej występuje przed odwróceniem trendu wzrostowego. Pełne wykształcenie formacji następuje po wyznaczeniu czterech punktów charakterystycznych (1,2,3 i 4). Punkty (1) i (3) oznaczają ramiona formacji, punkt (2) oznacza głowę. Ostatni, czwarty punkt zostaje wyznaczony po przebiciu linii szyi (oznaczonej cienką linią niebieską). Podczas kształtowania się głowy i ramion bardzo ważne jest, aby wolumen obrotów zachowywał się zgodnie z teorią. Jeśli rozpatrujemy formację jako całość, to wolumen powinien maleć. Przy wyznaczaniu kolejnych punktów charakterystycznych dla formacji wolumen obrotów powinien wyglądać następująco: - maksimum lokalne podczas wykształcenia się lewego ramienia (1); - niższa wartość podczas wyznaczania głowy (2); - wzrost po spadku cen do linii szyi; - spadek podczas wyznaczania prawego ramienia (3); - wzrost (przynajmniej niewielki) po wybiciu przez linię szyi (4). Wielkość ruchu cen po wybiciu z formacji (mierzona od punktu wybicia - W) powinna być co najmniej równa wysokości głowy ponad linię szyi (linia fioletowa). Linia szyi nie musi być idealnie pozioma. Odwrócona głowa i ramiona. Formacja ta zapowiada "zawsze" wzrost cen i najczęściej występuje przed odwróceniem trendu spadkowego. Pełne wykształcenie formacji następuje po wyznaczeniu czterech punktów charakterystycznych (1,2,3 i 4). Punkty (1) i (3) oznaczają ramiona formacji, punkt (2) oznacza głowę. Ostatni, czwarty punkt zostaje wyznaczony po wybiciu ponad linię szyi (oznaczoną cienką linią niebieską). Podczas kształtowania się formacji odwróconej głowy i ramion bardzo ważne jest, aby wolumen obrotów zachowywał się zgodnie z teorią. Przy wyznaczaniu kolejnych punktów charakterystycznych dla formacji wolumen obrotów powinien wyglądać następująco: - maksimum lokalne podczas wykształcenia się lewego ramienia (1); - niższa wartość podczas wyznaczania głowy (2); - po ukształtowaniu głowy wyraźny wzrost przy penetracji linii szyi; - spadek podczas wyznaczania prawego ramienia (3); - wyraźny wzrost przy wybiciu przez linię szyi (4). Wielkość ruchu cen po wybiciu z formacji (ponad punkt wybicia W) powinna być co najmniej równa wysokości głowy mierzonej od linii szyi (linia fioletowa). Linia szyi nie musi być idealnie pozioma. Klin zniżkujący. Klin zniżkujący jest formacją, która "zawsze" zapowiada wzrost cen. Częściej kształtuje się ona podczas średnioterminowej korekty trendu wzrostowego niż przy długotrwałych spadkach. Wyznaczenie klina jest możliwe dopiero po zauważeniu czterech punktów zwrotnych (1,2,3,4), które wyznaczają dwie malejące proste - górną i dolną krawędź klina. Wybicie z klina (W) powinno nastąpić nie wcześniej niż 30% przed jego końcem (początek i koniec określają: pierwszy punkt - P zwrotny oraz wierzchołek - K) i powinno być potwierdzone przez wyraźny wzrost wolumenu obrotów. Bardzo często po wybiciu występuje korekta (oznaczona kolorem zielonym) i dopiero po tej korekcie ma miejsce właściwy wzrost. Jego długość jest pośrednio zależna od wysokości klina, jednak najczęściej zwyżka kończy się w okolicach najbliższego wyraźnego oporu. Klin zwyżkujący. Klin zwyżkujący jest formacją, która "zawsze" zapowiada spadek cen. Często kształtuje się ona podczas krótkich wzrostów przy długotrwałych spadkach lub w ostatniej fazie hossy. Wyznaczenie klina jest możliwe dopiero po zauważeniu czterech punktów (1,2,3,4) zwrotnych, które wyznaczają dwie zwyżkujące proste - górną i dolną krawędź klina. Wybicie z klina (W) powinno nastąpić nie wcześniej niż 30% przed jego końcem (początek i koniec określają: pierwszy punkt - P zwrotny oraz wierzchołek - K). Bardzo często po wybiciu występuje krótki ruch powrotny w górę (oznaczony kolorem zielonym) i dopiero po nim ma miejsce dalsza zniżka. Wielkość spadku jest pośrednio zależna od wysokości klina, jednak najczęściej zniżka kończy się w okolicach najbliższego wyraźnego wsparcia. Podwójne dno. Formacja ta (znana też jako "W") występuje w końcowej fazie zniżki i zapowiada odwrócenie tendencji. Formację wyznaczają dwa minima cenowe na tym samym poziomie (1,3) rozdzielone wyraźnym wzrostem cen. Wolumen obrotów jest często największy podczas wyznaczania pierwszego minimum, lecz nie jest to warunek poprawności formacji. Sygnał kupna zostaje wygenerowany po wybiciu ponad maksimum cenowe (2) i musi mu towarzyszyć wyraźny wzrost wolumenu obrotów. Czasami po wybiciu mamy do czynienia z korektą w dół (oznaczona kolorem zielonym). Podwójny szczyt. Formacja ta (znana też jako "M") występuje w końcowej fazie długo lub średnioterminowej zwyżki i zapowiada odwrócenie tendencji. Formację wyznaczają dwa maksima cenowe na tym samym poziomie (1,3) rozdzielone wyraźnym spadkiem cen. Wolumen obrotów jest często największy podczas wyznaczania pierwszego maksimum, rośnie też przy wyznaczaniu następnego lecz nie jest to warunek poprawności formacji. Sygnał sprzedaży zostaje wygenerowany po przebiciu w dół minimum cenowego (2) pomiędzy szczytami. Prostokąt. Prostokąty częściej zapowiadają kontynuację wcześniejszego trendu niż jego odwrócenie. Formację prostokąta wyznaczają linie poziome poprowadzone przez dwa maksima i dwa minima. Dopiero po ustaleniu tych czterech punktów (1,2,3,4) można mówić o wykształceniu się prostokąta. W obrębie formacji wolumen obrotów powinien wykazywać tendencję spadkową. Dość często w obrębie prostokąta występuje dokładnie sześć punktów zwrotnych przed wybiciem. Sygnał kupna zostaje wygenerowany po wybiciu przez górną krawędź, przy czym wolumen musi wyraźnie wzrosnąć (rys. 1). Często po wybiciu następuje ruch korekcyjny - oznaczony kolorem zielonym. Sygnał sprzedaży zostaje wygenerowany po przebiciu dolnej krawędzi (rys. 2). Wielkość wzrostu lub spadku cen po wybiciu z prostokąta powinna być co najmniej równa wysokości formacji (patrz linia fioletowa na rysunku). Trójkąt symetryczny. Trójkąt symetryczny częściej zapowiada kontynuację wcześniejszego ruchu niż jego odwrócenie. Formację wyznaczają dwie zbieżne linie poprowadzone przez dwa maksima i dwa minima. Dopiero po ustaleniu tych czterech punktów (1,2,3,4) można mówić o ukształtowaniu się formacji. W obrębie formacji wolumen obrotów powinien wykazywać tendencję spadkową. Dość często w obrębie trójkąta występuje dokładnie sześć punktów zwrotnych przed wybiciem. Sygnał kupna zostaje wygenerowany po wybiciu przez górną krawędź przy czym wolumen musi wyraźnie rosnąć (rys. 1). Nierzadko po wybiciu następuje ruch korekcyjny (oznaczony kolorem zielonym). Sygnał sprzedaży zostaje wygenerowany po przebiciu dolnej krawędzi formacji (rys. 2). Wybicie z trójkąta symetrycznego powinno nastąpić w granicach od 50% do 25% przed jego końcem licząc od początku formacji (P) czyli pierwszego punktu zwrotnego do przecięcia ramion trójkąta (K). Wybicie w innym momencie jest często ruchem fałszywym. Wielkość wzrostu lub spadku cen po wybiciu z trójkąta powinna być co najmniej równa wysokości formacji mierzonej w drugim punkcie zwrotnym (patrz linia fioletowa na rysunku). Bardzo często poziom wyznaczony przez wierzchołek trójkąta (K) stanowi silne wsparcie lub opór. Trójkąt zniżkujący. Trójkąt zniżkujący jest formacją w której dolna krawędź jest linią poziomą, a górna linią zwyżkującą. Formację można wyznaczyć dopiero po ustanowieniu dwóch minimów na tym samym poziomie (2,4) oraz dwóch maksimów (1,3). Podczas kształtowania się trójkąta wolumen obrotów powinien maleć. Sygnał sprzedaży zostaje wygenerowany po przebiciu dolnej (poziomej) krawędzi. Czasem po wybiciu następuje ruch korekcyjny (oznaczony kolorem zielonym). Wybicie z trójkąta zniżkującego powinno nastąpić nie później niż 25% przed jego końcem licząc od początku formacji (P) czyli pierwszego punktu zwrotnego do przecięcia ramion trójkąta (K). Późniejsze wybicie często bywa ruchem fałszywym. Wielkość spadku po wybiciu z trójkąta powinna być co najmniej równa wysokości formacji mierzonej w drugim punkcie zwrotnym (patrz linia fioletowa na rysunku). Bardzo często poziom wyznaczony przez dolną krawędź stanowi silny opór (jeśli nastąpi wybicie w dół). Trójkąt zwyżkujący. Trójkąt zwyżkujący jest formacją w której górna krawędź jest linią poziomą, a dolna linią zwyżkującą. Formację można wyznaczyć dopiero po ustanowieniu dwóch maksimów na tym samym poziomie (1,3) oraz dwóch minimów (2,4). Podczas kształtowania się trójkąta wolumen obrotów powinien maleć. Sygnał kupna zostaje wygenerowany po wybiciu przez górną (poziomą) krawędź przy wyraźnym wzroście wolumenu obrotów. Nierzadko po wybiciu następuje ruch korekcyjny (oznaczony kolorem zielonym). Wybicie z trójkąta zwyżkującego powinno nastąpić nie później niż 25% przed jego końcem licząc od początku formacji (P) czyli pierwszego punktu zwrotnego do przecięcia ramion trójkąta (K). Późniejsze wybicie jest często ruchem fałszywym. Wielkość wzrostu cen po wybiciu z trójkąta powinna być co najmniej równa wysokości formacji mierzonej w drugim punkcie zwrotnym (patrz linia fioletowa na rysunku). Bardzo często poziom wyznaczony przez górną krawędź stanowi po wybiciu silne wsparcie. Spodek. Spodek jest jedną z najbardziej zyskownych formacji, ponieważ wzrost cen po wybiciu jest często bardzo duży. Podczas tworzenia się formacji kształt kursu przypomina spodek. Wolumen obrotów zachowuje się podobnie jak kurs (też ma kształt spodka) lecz jego wahania wyprzedzają nieco ruchy kursu (obroty zaczynają rosnąć lub spadać nieco wcześniej niż kurs). Jeśli w czasie kształtowania spodka następuje gwałtowny wzrost cen, wolumen także musi silnie rosnąć (patrz punkt A). Sygnał kupna następuje po wybiciu ponad poziom wyznaczający górną granicę formacji - poziom ten jest określony przez lewą cześć spodka wykształconą przy największych obrotach. Wybicie ze spodka musi zostać potwierdzone silną zwyżką wolumenu obrotów. Często po wybiciu następuje ruch korekcyjny w dół (oznaczony kolorem zielonym), po czym zwyżka jest kontynuowana. Odwrócony spodek. Odwrócony spodek jest jedną z rzadziej występujących formacji. Podczas jego tworzenia kształt kursu przypomina odwrócony spodek. Wolumen obrotów powinien osiągać najwyższe wartości przy maksymalnym poziomie kursu i pod koniec odwróconego spodka. Sygnał sprzedaży następuje po przebiciu poziomu wyznaczającego dolną granicę formacji. Poziom ten jest określony przez lewą cześć spodka wykształconą przy stosunkowo niskich obrotach. A tutaj dwie formacje które moim zdaniem są jednymi z tych mało znanych. Diament. Diamenty pojawiają się raczej rzadko i wyglądają jak dwa połączone trójkąty: odwrócony i symetryczny. Wyznaczenie formacji może nastąpić po wykształceniu się obu trójkątów. Wielkość ruchu po wybiciu powinna wynieść co najmniej tyle, ile wynosi wysokość formacji. Sygnały kupna bądź sprzedaży generowane są w ten sam sposób co dla trójkątów symetrycznych, z tą różnicą, że diamenty najczęściej zapowiadają odwrócenie tendencji. Baza. Podczas kształtowania się formacji bazy kurs porusza się w bardzo wąskim zakresie cen przy dość regularnym niskim wolumenie obrotów. Im dłużej kształtuje się baza, tym większy powinien być ruch cen po wybiciu. Sygnał kupna zostaje wygenerowany po wybiciu przez górne ograniczenie formacji (W). Podczas wybicia powinien nastąpić znaczny wzrost wolumenu obrotów. Pozdrawiam! =)
 4. AsFX

  Hedging

  Termin hedging pochodzi od czasownika „to hedge”, oznaczającego w języku angielskim m.in. odgradzanie się czy zabezpieczanie. W działalności gospodarczej mianem tym określa się metody ograniczania bądź neutralizowania ryzyka zmian cen instrumentów finansowych lub towarów, przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych. W tym celu zawierane są transakcje hedgingowe, zwane również transakcjami zabezpieczającymi. Pod tym pojęciem rozumiemy zajęcie pozycji na rynku terminowym, która jest odwrotna w stosunku do pozycji zajmowanej na rynku natychmiastowym, dzięki czemu potencjalne straty wynikające z jednej z nich, zostaną w mniejszym lub większym stopniu zrównoważone przez zyski osiągnięte na drugiej pozycji. Możliwość zabezpieczenia pozycji na rynku spotowym występuje w wyniku pewnej zależności pomiędzy cenami na rynku terminowym. Moim zdaniem temat ciekawy, mimo że sam wiem mało na ten temat spróbuje tutaj coś napisać. Więc po zapoznaniu sie z definicją przedstawie wam teraz rodzaje hedgingu. Z punktu widzenia eliminowania ryzyka, hedging dzielimy na doskonały i niedoskonały. Hedging doskonały (perfect hedge lub hedging perfekcyjny) to taki, który całkowicie neutralizuje ryzyko. Oznacza to, że straty na pozycji zabezpieczanej są całkowicie lub prawie całkowicie rekompensowane zyskami na pozycji zabezpieczającej (i odwrotnie). Niestety w praktyce transakcje takie są bardzo rzadko spotykane, dlatego częściej mamy do czynienia z hedgingiem niedoskonałym który nigdy w pełni nie zabezpieczy pozycji które będziemy otwierać. Tyle wiem. Wielokrotnie analizowałem i próbowałem zrozumieć istote tej "strategi" ale nie wyszło. Zakładamy że kupujemy i sprzedajemy od razu np EUR/USD ( ze względu na niski spread i przeciętne ruchy ) i stosujemy hedge. Tyle że okej, wchodzimy i na jednej pozycji po jakimś czasie mamy -124 pips a na drugiej +122 ( 2 pipsy spreadu ). Czyli tak czy siak jesteśmy w kolejnej pozycji "wejścia" bo trzeba kiedyś zamknąć tą minusową i dać zarabiać tej z profitem. Na jakiej podstawie wychodzi sie z tej stratnej pozycji ? Czy chodzi tu poprostu o to że używa sie hedgingu w czasie konsolidacji rynkowej ? Gdy zostanie określony trend zamykamy jedną a drugiej dajemy kosić kase ? Prosiłbym osoby które troszke więcej wiedzą na ten temat o wypowiedzenie się. Pozdrawiam! =)
 5. W tym temacie chciałbym poruszyć sprawę dla nas wszystkich dosyć ważną. Ocena własnych możliwości oraz samokrytyka jest istotna. Będziemy tutaj zamieszczać najsilniejsze i najsłabsze aspekty dotyczące naszej gry. Temat ten jest też po to aby w razie doskonalenia swoich umiejętności pochwalić się tym co się osiągnęło i czy te najsłabsze elementy zostały dopracowane. Więc ja zacznę. Moją najmocniejszą stroną jest przede wszystkim to że jestem w stanie otworzyć swoją pozycję zawsze ( nawet gdy za 5 minut mamy dane makroekonomiczne ) i nie przejmować się tym co się stanie. Mam ustawiane SL, nie ustawiam TP ponieważ zazwyczaj wszystkie pozycje zamykam ręcznie. Ogólnie chodzi o to że nie odczuwam strachu grając. Jestem w stanie zaakceptować stratę na która sobie pozwoliłem określając SL. To chyba tyle. Dokładanie pozycji, tak to jest coś co mi nie wychodzi. Nie dopracowałem jeszcze systemu tak aby dawał mi sygnały na dokupienie bądź dosprzedanie. To moja pięta Achillesowa. Często pisząc z innymi ludźmi dostaję od nich informacje że mają dajmy na to otwarte 4 pozycje ( i są na plusie ) kiedy ja mam otwartą tylko jedną ( na tej samej parze ). Można sobie wyobrazić w jaki sposób można powiększać zyski posiadając taką umiejętność. Gdybyście byli w stanie dać mi jakieś wskazówki jak się za to zabrać byłbym bardzo wdzięczny. Wy też macie szansę się wypowiedzieć. Pozdrawiam! =)
 6. AsFX

  Warren Buffett - ostrożny miliarder

  W sumie tego też nie wiedziałem, chyba musze poczytać o tych wszystkich miliarderach i kolejne anomalia i dziwne zachowania u nich wyłapać. Pozdrawiam! =)
 7. AsFX

  Obraz

  Kolejne dobre porównanie. Gdyby tak sie namyslić to trading można porównać do wielu życiowych rzeczy. Bo przecież trading to życie co nie ? Bynajmniej dla mnie. Ja już sobie innej "pracy" nie wyobrażam. Wole moją prace klikacza. Pozdrawiam! =)
 8. AsFX

  Obraz

  Ano prawda =X, Asvor sie tak zapędził z pisaniem posta że nawet nie policzył =D Pozdrawiam! =)
 9. AsFX

  Admiral Markets - AM Opinie

  Też mi sie tak wydaje. Bez przesady że jakichś kilkudziesięciu ludzi mogłoby zmienić warunki tranzakcyjne. Nawet gdyby mocno prosili to jest jednak broker! Robią niesamowite pieniądze i posiadają tysiące klientów, to nie są jakieś przelewki itp. Moim zdaniem nie ma szans na coś takiego. Pozdrawiam! =)
 10. AsFX

  Obraz

  No rzeczywiście ciekawy temat. Ja moge porównać inwestowanie do walki ale z niezniszczalnym przeciwnikiem. Cała istota tej walki polega na tym że im więcej rund przetrwamy tym stajemy się silniejsi i bardziej uodporniamy się na ciosy "rynku". Czyli popełniamy coraz mniej błędów i wkońcu zaczynamy się stabilizować. Coraz lepiej radzimy sobie również w unikach dlatego "rynek" coraz mniej nas zakakuje. Wkońcu sami wykonujemy ataki które dochodzą do naszego przeciwnika dzięki czemu osiągamy zyski. Lecz mimo wszystko zawsze musimy mieć na uwadze to że walczymy z kimś kogo nie można ignorować i właśnie dlatego jest niezniszczalny. Szanując przeciwnika osiągniemy lepsze rezultaty niż wtedy gdy będziemy z niego szydzić. Za naszą runde można przyjąć tydzień roboczy, za przerwę weekend. Ilość rund jest ograniczona ( nie żyjemy kilka tysięcy tygodni ), cała walka to życie i tylko od nas zależy czy wyjdziemy z niego z tarczą czy na tarczy. To chyba tyle. Pozdrawiam! =)
 11. http://video.google.com/videoplay?docid=-5870901554543719947 Zeitgeist. Nie znalazłem w regulaminie punktu dotyczącego zakazu wrzucania linków z filmami, dlatego zamieszczam ten link z video google ponieważ jest go bardzo ciężko znaleźć a jest godny uwagi i polecenia. Pozdrawiam! =)
 12. Tak to prawda. Bez kolejnej wojny będzie u nich coraz gorzej ( z czego w sumie sie cieszę ). Tutaj nie byłbym tego taki pewny, jakby nie patrzeć to Iran to państwo o ogromnej powierzchni, ponad trzy razy większe niż Irak. Dlatego nie liczyłbym na szybkie rozwiązanie takiej wojny. Ale amerykanie zaatakują bo tam jest płynne złoto bez którego obyć by się nie mogli. Jak już zrobili super propagandę z WTC to teraz niby walka z "terroryzmem" i wszystkich se będą atakować. Prawda jest taka ze to wszystko było zaplanowane i teraz jest dalej kontynuowane. Ale co możemy zrobić ? Przecież nie wypowiamy im wojny. Pozdrawiam! =)
 13. AsFX

  Co zrobi rynek ?

  Rynek może zrobić dużo rzeczy, przykładowo: - iść w naszym kierunku; - iść w przeciwnym kierunku; - dać nam zarobić; - dać nam stracić; - zacząć zmieniać kierunek; - rozpocząć trend wzrostowy; - rozpocząć trend spadkowy; - rozpocząć konsolidacje; - rozpocząć zmieniać kierunek; - rozpocząć korekte; - zakończyć trend wzrostowy; - zakończyć trend spadkowy; - zakończyć konsolidacje; - zakończyć korekte; - nas zaskoczyć; - potwierdzić naszą analize. To tylko kilka z setek przykładów które moge natychmiast przytoczyć. Dobrze jest sobie nawet z tych które podałem stworzyć pytania, przykładowo "Dlaczego rynek ma rozpocząć korektę?". A potem odpowiedzieć sobie na całą reszte. A na końcu zrozumieć że to nie ma sensu bo jeżeli gra sie wyłącznie na wyczucie to portfel wyniesie 0 ( daje Wam na to gwarancję ) i zacząć stosować się wyłącznie do systemu. Grasz systemem nie myślisz o tym co zrobi rynek bo Cię to nie interesuje. Moim zdaniem jeden z lepszych tematów. Idealnie ujęte. Pozdrawiam! =)
 14. AsFX

  Analiza techniczna i fundamentalna

  Nie można zrobić analizy technicznej, można wykorzystać stworzone przez innych wskaźniki do analizy ( po to właśnie ona jest ). Nie można również zrobić analizy fundamentalnej, do niej zalicza sie głównie jakieś wielkie wydarzenia ekonomiczne na świecie. Pytanie sądze troche amatorskie ale to pewnie przez brak wiedzy. Koledze radze poczytać, może na początek Piotra Surdela ? Albo jakąkolwiek inną książke dotyczącą rynku ? Tutaj też możesz znaleźć coś dla siebie: kliknij: przydatna lektura Pozdrawiam! =)
 15. AsFX

  Syndrom boga

  Świetny artykuł! Gra na rynku i porównanie go z syndromem Boga kojarzy mi sie wręcz od razu z pewną rzeczą. Kilka lat wstecz, wyjechałem razem z moim senseiem ( jap. nauczyciel ) i resztą grupy ( uczęszczałem wtedy na Karate ) na obóz w góry. Pewnego wieczoru nasz sensei opowiadał nam o sydromie nie Boga lecz Piotrusia Pana. Mówił że Piotruś zawsze wygrywał z Kapitanem Hakiem i innymi piratami w walce. Byliśmy wtedy młodzi więc mówił i chciał nam dać do zrozumienia że to była bajka i dlatego tak sie działo. Chciał żebyśmy zapamiętali aby nie lekceważyć żadnego przeciwnika z którym będziemy toczyć pojedynek ( kimkolwiek on by nie był ). Było porównanie typu "mam czarny pas nie masz szans" i że nigdy nie mamy tak myśleć bo duma i pewność siebie może nas zjeść. W przypadku na Forex to nie nasza duma lecz portfel zostanie zjedzony przez rynek. Nigdy ale to nigdy nie można lekceważyć rynku a gdy zaobserwujemy u siebie syndrom Boga najlepiej na troche sobie odpuścić bo wierzcie mi, nie jesteście Bogami... Pozdrawiam! =)
 16. AsFX

  STS - Stochastic

  Kiedyś przeze mnie stosowany, dzięki niemu płynnie odczytywałem fale wzrostowe i spadkowe. Mimo wszystko wyrzucony z arsenału z powodu najprawdopodobniej wiadomego, zbyt dużo błędnych sygnałów. Pozdrawiam! =)
 17. AsFX

  USD - dolar amerykański

  Jeżeli miałbym napisać po swojemu to napisałbym tak że mimo tych wszystkich spadków, osłabień itp nie możemy zapomnieć kto tak naprawdę rządzi Stanami Zjednoczonymi. Są nimi spece w pomnażaniu pieniędzy czyli Żydzi, a oni potrafią swoje zrobić. Mimo wszystko może ich "genialny" rząd wpadnie na nowy pomysł. Mam tu na myśli kolejną wojne, może z Iranem ? Albo nie, lepiej z Arabią Saudyjską albo z całym bliskim wschodem na raz. Pisze to z ironią bo wiem do czego można sie posunąć żeby znaleźć i wywalczyć sobie pieniądze (czyt. rope )... Pozdrawiam! =)
 18. AsFX

  Czy Trading uzaleznia ?

  Szczerze Ci zazdroszcze, chociaż w sumie to ja lubie przed wykresami siedzieć i poprostu czuje sie zadowolony z tego. A 20 godzin nauki to też bywało. Warto siedzieć żeby w przyszłosci robić z życiem co sie chce, a jak! Pozdrawiam! =)
 19. W pogoni za szczęściem. http://w.pogoni.za.szczesciem.filmweb.pl/ Pozdrawiam! =)
 20. Możliwe że chce więcej i więcej ale nie można patrzeć z tego punktu widzenia. To proste że taka jest natura człowieka. Mówie tylko z doświadczenia że wielu moich znajomych dokłada pozycje i przy tym powiększa swój kapitał. Pytanie które moge sobie tutaj zadać to nie to które napisał Youri, a mianowicie: Trzeba sobie zadać pytanie typu jeśli oni mogą tak grać i zarabiać więcej dlaczego ja nie moge robić tego samego ? Odpowiedź jest prosta, mogę robić to równie dobrze jak oni. Sęk tkwi w tym żeby sie przy tym nie poddawać i dążyć do realizacji tego co sie zaplanowało. Moim celem jest osiągnięcie wysokiej skuteczności w dokładaniu pozycji i tego się będe trzymać bez względu na wszystko. To tyle. Pozdrawiam! =)
 21. AsFX

  Cytaty

  Dokładniej ten cytat powinien brzmieć tak: "kolejny raz zbierasz kase za prace i nawet nie zastanawiasz się czy można inaczej..." Ten od Nicka jest poprostu przerobiony przeze mnie bo sie na opis do GG nie zmieścił. Jego autorem jest raper o pseudonimie Mezo. W sumie to oba mi sie podobają bo puenta jest zawarta. Pozdrawiam! =)
 22. No a jak, grubasy amerykańskie kontrolujące wszystko nie dadzą zamknąć cieśniny bo im sie tak widzi. Ta ameryka to Europie już nigdy nie dorówna. Zawsze tam już będzie burdel za przeproszeniem, i recesje niech mają i niech żydzi nie kombinują bo ich Europejska gospodarka zaleje! Nienawidzę ich. Pozdrawiam! =)
 23. AsFX

  Warren Buffett - ostrożny miliarder

  Nie wiedziałem że ma takie pseudo! Wyrocznia z Omaha, niezłe. Podoba mi sie to co robi z dzieciakami, nie daje im tyle kasy żeby mogły robić od najmłodszych lat co tylko chcą. I w sumie śmieszny to jest człowiek ale niezwykle ekonomiczny i oszczędny. Ten tekst najbardziej mnie rozbawił. Mówcie co chcecie ale to już chyba lekka przesada. Pozdrawiam! =)
 24. Moge pochwalić się że w tym tygodniu miałem bardzo dużą skuteczność na dokładanie pozycji. Mimo wszystko nadal muszę nad tym popracować i znaleźć wkońcu jakiś konkretny sposób na takie zagrywki. Dokładałem pozycje kierując sie odbiciami od lini trendu. Sądze że będzie to szło coraz lepiej. Pozdrawiam! =)
 25. AsFX

  Pytania do doświadczonych

  A ja bym chciał jeszcze oprócz tego zapytać nie w jakim czasie ale mając ile lat ta osoba doszła do niezależności finansowej ? Reszte co chciałem wiedzieć Tomek ujął idealnie. Pozdrawiam! =) [ Dodano: 2008-07-17, 22:35 ] Kiedy dostaniemy odpowiedzi na te pytania ? Tak tylko z ciekawości pytam. Bo w sumie widze i już nikt nie dodaje nic do tego tematu. Pozdrawiam! =)
×