Jump to content
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble

hhgjhgjhg

Marcin Kombajn

Mój kod źródłowy

Recommended Posts

Witam, mam pytanie co do zamieszczonego poniżej kodu. Powinien on zawierać transakcje kupna gdy ask osiągnie maksymalny poziom od ostatnich około 3 miesięcy ( PERIOD_M30 )

i sprzedaży gdy osiągnie minimum, próbowałem to ogarnąć ale nic z tego. Problem polega na tym, że program nie otwiera żadnych pozycji.

W funkcji ordersend odwoływałem się do funkcji wyszukującej min i max z tego czasu i nic z tego ostatecznie umieściłem tam ask/bid.

Jeżeli jest ktoś w stanie doradzić/wskazać błąd/skorygować tą strategie będę wdzięczny.

#define SIGNAL_NONE 0

#define SIGNAL_BUY 1

#define SIGNAL_SELL 2

#define SIGNAL_CLOSEBUY 3

#define SIGNAL_CLOSESELL 4

extern int MagicNumber = 0;

extern bool SignalMail = False;

extern bool EachTickMode = False;

extern double Lots = 0.1;

extern int Slippage = 5;

extern bool UseStopLoss = True;

extern int StopLoss = 30;

extern bool UseTakeProfit = True;

extern int TakeProfit = 30;

extern bool UseTrailingStop = True;

extern int TrailingStop = 15;

int BarCount;

int Current;

bool TickCheck = False;

//+------------------------------------------------------------------+

//| expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int init() {

BarCount = Bars;

if (EachTickMode) Current = 0; else Current = 1;

return(0);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| expert deinitialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int deinit() {

return(0);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| expert start function |

//+------------------------------------------------------------------+

int start() {

int Order = SIGNAL_NONE;

int Total, Ticket;

double StopLossLevel, TakeProfitLevel;

if (EachTickMode && Bars != BarCount) TickCheck = False;

Total = OrdersTotal();

Order = SIGNAL_NONE;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Variable Begin |

//+------------------------------------------------------------------+

double Buy1_1 = iLow("USDCHF", PERIOD_M30, Current + 0);

double Sell1_1 = iHigh("USDCHF", PERIOD_M30, Current + 0);

//+------------------------------------------------------------------+

//| Variable End |

//+------------------------------------------------------------------+

//Check position

bool IsTrade = False;

for (int i = 0; i < Total; i ++) {

OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);

if(OrderType() <= OP_SELL && OrderSymbol() == Symbol()) {

IsTrade = True;

if(OrderType() == OP_BUY) {

//Close

//+------------------------------------------------------------------+

//| Signal Begin(Exit Buy) |

//+------------------------------------------------------------------+

if (False) Order = SIGNAL_CLOSEBUY;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Signal End(Exit Buy) |

//+------------------------------------------------------------------+

if (Order == SIGNAL_CLOSEBUY && ((EachTickMode && !TickCheck) || (!EachTickMode && (Bars != BarCount)))) {

OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), Bid, Slippage, MediumSeaGreen);

if (SignalMail) SendMail("[signal Alert]", "[" + Symbol() + "] " + DoubleToStr(Bid, Digits) + " Close Buy");

if (!EachTickMode) BarCount = Bars;

IsTrade = False;

continue;

}

//Trailing stop

if(UseTrailingStop && TrailingStop > 0) {

if(Bid - OrderOpenPrice() > Point * TrailingStop) {

if(OrderStopLoss() < Bid - Point * TrailingStop) {

OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), Bid - Point * TrailingStop, OrderTakeProfit(), 0, MediumSeaGreen);

if (!EachTickMode) BarCount = Bars;

continue;

}

}

}

} else {

//Close

//+------------------------------------------------------------------+

//| Signal Begin(Exit Sell) |

//+------------------------------------------------------------------+

//+------------------------------------------------------------------+

//| Signal End(Exit Sell) |

//+------------------------------------------------------------------+

if (Order == SIGNAL_CLOSESELL && ((EachTickMode && !TickCheck) || (!EachTickMode && (Bars != BarCount)))) {

OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), Ask, Slippage, DarkOrange);

if (SignalMail) SendMail("[signal Alert]", "[" + Symbol() + "] " + DoubleToStr(Ask, Digits) + " Close Sell");

if (!EachTickMode) BarCount = Bars;

IsTrade = False;

continue;

}

//Trailing stop

if(UseTrailingStop && TrailingStop > 0) {

if((OrderOpenPrice() - Ask) > (Point * TrailingStop)) {

if((OrderStopLoss() > (Ask + Point * TrailingStop)) || (OrderStopLoss() == 0)) {

OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), Ask + Point * TrailingStop, OrderTakeProfit(), 0, DarkOrange);

if (!EachTickMode) BarCount = Bars;

continue;

}

}

}

}

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Signal Begin(Entry) |

//+------------------------------------------------------------------+

if (False) Order = SIGNAL_BUY;

if (False) Order = SIGNAL_SELL;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Signal End |

//+------------------------------------------------------------------+

//Buy

if (Order == SIGNAL_BUY && ((EachTickMode && !TickCheck) || (!EachTickMode && (Bars != BarCount)))) {

if(!IsTrade) {

//Check free margin

if (AccountFreeMargin() < (1000 * Lots)) {

Print("We have no money. Free Margin = ", AccountFreeMargin());

return(0);

}

if (UseStopLoss) StopLossLevel = Ask - StopLoss * Point; else StopLossLevel = 0.0;

if (UseTakeProfit) TakeProfitLevel = Ask + TakeProfit * Point; else TakeProfitLevel = 0.0;

Ticket = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, Lots, Ask, Slippage, StopLossLevel, TakeProfitLevel, "Buy(#" + MagicNumber + ")", MagicNumber, 0, DodgerBlue);

if(Ticket > 0) {

if (OrderSelect(Ticket, SELECT_BY_TICKET, MODE_TRADES)) {

Print("BUY order opened : ", OrderOpenPrice());

if (SignalMail) SendMail("[signal Alert]", "[" + Symbol() + "] " + DoubleToStr(Ask, Digits) + " Open Buy");

} else {

Print("Error opening BUY order : ", GetLastError());

}

}

if (EachTickMode) TickCheck = True;

if (!EachTickMode) BarCount = Bars;

return(0);

}

}

//Sell

if (Order == SIGNAL_SELL && ((EachTickMode && !TickCheck) || (!EachTickMode && (Bars != BarCount)))) {

if(!IsTrade) {

//Check free margin

if (AccountFreeMargin() < (1000 * Lots)) {

Print("We have no money. Free Margin = ", AccountFreeMargin());

return(0);

}

if (UseStopLoss) StopLossLevel = Bid + StopLoss * Point; else StopLossLevel = 0.0;

if (UseTakeProfit) TakeProfitLevel = Bid - TakeProfit * Point; else TakeProfitLevel = 0.0;

Ticket = OrderSend(Symbol(), OP_SELL, Lots, Bid, Slippage, StopLossLevel, TakeProfitLevel, "Sell(#" + MagicNumber + ")", MagicNumber, 0, DeepPink);

if(Ticket > 0) {

if (OrderSelect(Ticket, SELECT_BY_TICKET, MODE_TRADES)) {

Print("SELL order opened : ", OrderOpenPrice());

if (SignalMail) SendMail("[signal Alert]","[" + Symbol() + "]" + DoubleToStr(Bid, Digits) +" Open Sell");

} else {

Print("Error opening SELL order :", GetLastError());

}

}

if (EachTickMode) TickCheck = True;

if (!EachTickMode) BarCount = Bars;

return(0);

}

}

if (!EachTickMode) BarCount = Bars;

return(0);

}

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now

×
×
  • Create New...