Jump to content
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble

hhgjhgjhg

Denon

GBP/PLN

Recommended Posts

Dnia 23 czerwca 2016 roku poznamy wynik referendum, dotyczący pozostania Wielkiej Brytanii w strukturach Unii Europejskiej. Cały świat zastanawia się teraz na ile wyjście to (#Brexit) jest w zasadzie możliwe. Przez to zmienność na funcie jest większa, niż miało to miejsce w przeszłości. Zmienność z zasady rodzi ryzyko, jednak to właśnie ono stwarza jednocześnie okazję do osiągnięcia zysku. Bez pierwszego, nie możemy liczyć na nic innego, niż stopa zwrotu wolna od ryzyka, za jaką uznawane jest oprocentowanie papierów skarbowych.

Wracając jednak do waluty obowiązującej m.in. w Anglii - warto jest zauważyć z jak dużą deprecjacją kursu w stosunku do polskiego złotego mieliśmy ostatnio do czynienia. Patrząc na zasady ogólne, to waluty rynków wschodzących oddają w długim terminie pola walutom rynków rozwiniętych. Tym samym długoterminowy trend na parze GBP/PLN powinien książkowo być wzrostowy. Ostatnie dwa kwartały przyniosły jednak ponad 80 figur zasięgu zmiany liczonej od szczytu z dnia 2015-11-26 (6.0912) do dołka z dnia 2016-04-07 (5.2557). Podstawowym sygnałem technicznym sugerującym możliwość zmiany trendu (poza nakreślonym dołkiem) jest przecięcie przez wykres 21-okresowej SMA. Jest to co prawda jeden z podstawowych sygnałów technicznych, jednak w momencie wspierania AF sygnałami pochodzącymi z AT, często wystarczy rzucić okiem na podstawowe parametry.

Analiza techniczna w tym przypadku ogranicza się nie tyle do wskazania potencjalnego sygnału, co do oceny aktualnego stanu w jakim znajduje się cena w kontekście jej zmian w ostatnich miesiącach. Podstawowym sygnałem fundamentalnym jest według mojej oceny brak podstaw ekonomicznych do realizacji Brexitu. Im bliżej będziemy referendum, tym bardziej świadomi powinni być Brytyjczycy. Stephen Hawking wraz z innymi z grupy przeszło 150 myślicieli wystosowali nawet pismo wskazujące na zagrożenia płynące dla omawianego scenariusza. Wall Street Journal podał nawet 2 dni temu, że gospodarka GB skurczyłaby się w wyniku Brexitu o 6% do 2030 roku. Kto o zdrowych zmysłach zdecydowałby się na taki ruch, znając jego konsekwencje?! Nie mówiąc już o zagrożeniu dla integralności całej UE (precedens wyjścia ważnego płatnika), przy rozpisanym już budżecie na kolejne lata.  

Oczywiście największym zagrożeniem jest fakt, że równy głos w referendum ma zarówno profesor ekonomii, jak i osoba z podstawowym wykształceniem, która nie interesuje się takimi sprawami. Istnieje jednak tak wiele grup nacisku, którym powinno zależeć na tym, aby nie zmieniać obowiązującego paradygmatu, że moim zdaniem do Brexitu nie dojdzie. Na fali podobnego podejścia do sprawy przez rynkową społeczność powstał nowy termin, mianowicie #Bremain, który pomaga propagować podejście do sprawy podobne do prezentowanego w ramach niniejszego wpisu. W sytuacji, gdyby Wielka Brytania pozostała w UE, to dzisiejsza słabość funta powinna być odpowiednio zniwelowana, co mogłoby się przełożyć na aprecjację kursu GBP/PLN.

GBP/PLN sygnał LONG: open 5.42, SL 5.22, TP 5.72

Na załączonym wykresie zaznaczone zostały:

fioletowy prostokąt - zasięg zmiany od okolić lokalnego szczytu do okolic lokalnego dołka

zielone okręgi - lokalny szczyt oraz lokalny dołek z zakresu podanego w tekście

niebieska krzywa - średnia prosta liczona z 21 okresów po cenach zamknięcia

Punkt 18 regulaminu forum:

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej (forum). Żadna z zamieszczonych informacji nie może być traktowana jako rekomendacja.

GBPPLN 20_04_2016_D1.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ledwo minęły dwie pełne sesje, a my już jesteśmy przeszło 1800p wyżej. Szybko poszło, jak na sygnał longtermowy. Nie zmienia to jednak faktu, że rynek walutowy cechuje się pewnym specyficznym rodzajem analizy, który daje moim zdaniem przewagę nad analizą innych instrumentów rynkowych. Otóż mowa o tym, że para walutowa, jak sama nazwa wskazuje - składa się z dwóch walut. Dlatego też zgodnie z moim pierwotnym planem omówię dodatkowo temat polskiego złotego, gdyż dla aktualnej pozycji długiej na parze GBP/PLN odgrywa on równie istotną rolę, co funt brytyjski.

Faktycznie poziom prawdopodobieństwa dojścia do Brexitu zmalał aktualnie do 20% (źródło: Bloomberg) z okolic 23% w momencie umieszczenia przeze mnie pierwszego z wpisów. W tamtym czasie kurs GBP/USD znajdował się blisko minimów z ostatnich 20 lat, co też pomogło mi w dojściu do tezy, że mamy silne odejście od średniej na indeksie funta brytyjskiego, objawiające się deprecjacją kursu GBP w stosunku do USD i całego koszyka walut. Jednak nie to jest głównym powodem dla którego napisałem o sygnale na GBP/PLN. Otóż tutaj równie istotną rolę odegrało jedno z największych kwartalnych umocnień polskiego złotego w stosunku do walut państw rozwiniętych w ostatnich latach. Widać to też było na zamieszczonym powyżej wykresie. Wszystko pomimo tak wielu fundamentów, które wskazują na możliwe osłabienie się polskiego złotego w najbliższym czasie.

Oto kilka z nich:

- potencjał obniżki perspektywy lub oceny ratingowej dla Polski

- bardziej gołębia Rada Polityki Pieniężnej, która zakłada utrzymanie stóp procentowych na niezmienionych poziomie oraz wykluczająca podwyżki (otwiera się zatem droga do obniżek, które nie znalazły się jeszcze w podstawowym scenariuszu polityki monetarnej)

- zwiększone ryzyko polityczne, które godzić będzie w inwestycje zagranicy na rynku kapitałowym (odpływ/sprzedaż aktywów w PLN i zamiana na waluty obce)

- problem z deficytem może się pogłębiać, gdy okaże się, że brakuje środków na nowo-powstałe programy rządowe, a luka VAT nie zostanie znacząco domknięta

- utrzymujące się ryzyko deflacyjne, którego eliminowanie może pośrednio przyczynić się do osłabienia polskiej waluty (powrót z innej strony do tematu obniżki stóp procentowych)

- chęć stymulowania gospodarki, gdy wykaże ona pierwsze oznaki większej słabości

- dostosowanie polityki monetarnej do działania europejskich banków centralnych (tam stymulacja odbywa się za pomocą nie tylko obniżek ale także ujemnych stóp procentowych czy dodruku pieniądza)

Tego typu argumentów można mnożyć, jednak prawdą jest, że nie wszystkie z nich są realnymi powodami, które już dziś mogą wpływać na osłabianie się polskiej waluty. Wiele z nich jest jedynie kwestiami, które mogą pomóc w realizacji takiego scenariusza w przyszłości. Ważne jednak, żeby zdawać sobie sprawę z ich ilości i skali, by nie zdziwić się, gdy polskie złoty odda w którymś momencie pola jeszcze bardziej, niż zrobił to w ostatnich dwóch sesjach wobec funta brytyjskiego. Ostatecznie wybór takiego zestawienia nie był przypadkowy, bowiem nawet, gdyby kwestia referendum została rozwiązana odmiennie do prognozy, to zawsze pozostaje jeszcze tak wiele argumentów za osłabieniem polskiego złotego, które mogą w razie czego pomóc.

Na ten moment niezbędne jest jednak zmodyfikowanie zlecenia: SL 5.49 , TP 5.72 (bez zmiany)

Punkt 18 regulaminu forum:

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej (forum). Żadna z zamieszczonych informacji nie może być traktowana jako rekomendacja.

5755e75d0edee_GBPPLN23_04_2016_D1.gif.fd

Share this post


Link to post
Share on other sites

Rynek GBP/PLN po umocnieniu do okolic poziomu 6.69 dokonał silnego zwrotu, by aktualnie zatrzymać się w okolicy 6.65 . Bez względu na powód ostatniego ruchu, scenariusz zakładany w analizie został wypełniony.

Aktualnie pozycję można zamknąć bez potrzeby podejmowania zbędnego ryzyka utrzymywania jej do wyniku referendum. Nie trzeba też czekać na zmaterializowanie się w szerszym zakresie opisywanego negatywnego scenariusza dla polskiego złotego.

Zamknięcie pozycji daje zatem 2300 pipsów (brutto) i stanowi złapanie przeszło 1.5% ruchu na kursie, co przy uwzględnieniu nawet minimalnej dostępnej dźwigni stanowi ekwiwalent wystarczającego zwrotu uzyskanego w zaledwie 4 sesje tradingowe.

Sygnał longtermowy okazał się wygenerować przeszło 3/4 planowanej wartości punktowej (23 z 30 figur) w czasie odpowiednim dla pozycji swingtradingowej.

Uwaga: załączony wykres zawiera niewielkie opóźnienie (przesunięcie cenowe) w stosunku do wartości podanej we wpisie, jednak nawet przyjęcie kursu 5.64 jako poziomu zamknięcia pozycji, nie wpływa znacząco na prezentowany wynik.

Punkt 18 regulaminu forum:

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej (forum). Żadna z zamieszczonych informacji nie może być traktowana jako rekomendacja.

5755e75d13666_GBPPLN26_04_2016_D1.gif.31

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now

×
×
  • Create New...