Jump to content
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble

hhgjhgjhg

nemesis

Historia rynku walutowego

Recommended Posts

Do końca XIX wieku status waluty o charakterze międzynarodowym przypisany był dla złota, srebra oraz innych wartościowych kruszców, które były akceptowane niemalże w każdym państwie. Wraz z rozwojem światowych gospodarek, bankowości oraz pojawianiem się banków centralnych, coraz częściej kraje posiadały swoją prawdziwą walutę wyrażoną w banknocie.

W latach 1880r. – 1914r. na rynku walutowym obowiązywał system waluty złotej. Zgodnie z tym systemem każdy kraj wyrażał swoją walutę do określonej ilości złota. Pozwoliło to na swobodną wymianę złota na banknoty i odwrotnie, co usprawniło handel międzynarodowy. Należy podkreślić, że w okresie obowiązywania systemu waluty złotej, kurs walut pozostawał stały, zgodnie ze wcześniej ustalonym parytetem.

Wraz z rozpoczęciem I Wojny Światowej kraje zaprzestały wymienialności swojej waluty na złoto. Po wojnie wrócono do wymiany walut na złoto, jednakże kraje zaczęły manipulować kursem na własną korzyść, co wraz z kryzysem gospodarczym w latach 20 i 30 doprowadziło do chaosu walutowego.

Wpływ złych doświadczeń z lat ubiegłych, wpłynął na uporządkowanie i ustabilizowania systemu walutowego na Konferencji Walutowej i Finansowej Narodów Zjednoczonych w lipcu 1944r. w Bretton Woods. Podobnie jak w systemie waluty złotej, waluty każdego kraju ustalono w stałym parytecie do złota, z tą jednak różnicą, że jedyną walutą, która mogła być wymieniana na złoto był dolar amerykański. Tym sposobem dolar amerykański stał się walutą międzynarodowa i wartość pozostałych walut ustalana była właśnie w stosunku do dolara. Wartość dolara w stosunku do uncji złota ustalono na poziomie 35 USD. W czasie obowiązywania układu z Bretton Woods kursy były sztywno ustalone i nie podlegały wahaniom.

W wyniku kłopotów finansowych Stanów Zjednoczonych, związanych z powiększającym się deficytem budżetowym oraz wysoką inflacją, USA w roku 1971 zaprzestało wymienialność dolara amerykańskiego na złoto. Wstrzymanie wymienialności spowodowało, że kraje nie były w stanie utrzymać kursu swojej waluty na wcześniej określonym poziomie. Po dwóch latach kłopotów walutowych, system z Bretton Woods upadł, a kursy zaczęły podlegać wahaniom. System kursów płynnych obowiązuje do dzisiaj i wszystkie najważniejsze waluty, jak również te mniej płynne mogą swobodnie kształtować się w wyniku „wojny” popytu i podaży.

Jednym z najważniejszych wydarzeń XX wieku na „starym lądzie” było wprowadzenie 1 stycznia 1999r. wspólnej waluty europejskiej – EURO. Początkowo tylko w rozliczeniach bezgotówkowych, a od 1 stycznia 2002r. wprowadzono Euro do obiegu gotówkowego w 12 krajach Unii Europejskiej.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bardzo dobry temat, wiele użytecznych informacji. Wypada wiedzieć, jak to wszystko się zaczeło :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now

×
×
  • Create New...