Jump to content
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble

hhgjhgjhg

Denon

AT, AF ale jest jeszcze AB

Recommended Posts

Analiza behawioralna, bo o niej będzie dzisiaj - stanowi analizę tego jak bodźce psychologiczne wpływają na faktyczne zmiany kursów rynkowych. Oczywiście nazewnictwo to nie jest ściśle związane z dziedziną psychologii behawioralnej ale nawiązuje do chęci skwantyfikowania pewnych zależności.

Celem analizy technicznej i fundamentalnej jest predykcja przyszłego zachowania ceny lub też wyszukanie pewnej nieefektywności rynku w odniesieniu do wyceny określonego instrumentu. W tym celu posługujemy się wykresem lub też przykładowo wskaźnikami makro, których celem jest skomplikowanie oceny zależności między popytem a podażą. Jakże bliskie są sobie pytania: "co zrobi rynek?" oraz "jak zachowają się inwestorzy w odpowiedzi na daną zmienną?". Tutaj właśnie zawarty jest klucz dzisiejszych rozważań. Otóż zmieniając nieco biegun naszych rozważań - możemy dojść do bardzo ciekawych wniosków. Ba, możemy nawet policzyć co stanie się z kursem, gdy zadzieją się określone scenariusze. Jest to nawiązanie do tematu wartości oczekiwanej o którym pisałem niedawno.

Przed wczorajszym Fedem zastanawiałem się, jakie jest prawdopodobieństwo przekroczenia consensusu rynkowego, który zakładał podwyżkę stóp procentowych na poziomie 25 punktów bazowych, zmianę fed-dots (projekcji zmian stóp procentowych w przyszłości na podstawie zdania poszczególnych członków Komitetu), a także jastrzębią retorykę zakładającą szybkie kroki dalszych podwyżek. 

Założenia bazowe:

Prawdopodobieństwo, że Fed przebije oczekiwania = 10%

Prawdopodobieństwo, że Fed sprosta oczekiwaniom = 30%

Prawdopodobieństwo, że Fed nie sprosta oczekiwaniom = 60%

Założyłem, że kolejne scenariusze spowodują zmianę na kursie USD/PLN o kolejno +4 figury, 0 figur, -8 figur

Podstawiając to do wzoru na wartość oczekiwaną z gry dostajemy: 0,1 x 4 + 0 + 0,6 x (-8) = -4,4

Biorąc pod uwagę, że kurs USD/PLN przed Fed był na poziomie 4,06 dawało to wypadkową oczekiwaną na poziomie 4,016, co jest bliskie kursowi z wczorajszego wieczora, a także poziomowi na którym znajdujemy się w momencie pisania tych słów. 

Uwaga tradingowa: Osobiście nie otworzyłem pozycji krótkiej na tej podstawie, gdyż moje średnioterminowe view dla tej pary jest pro-wzrostowe. Zamknąłem jednak długie pozycje, by zrobić poranny re-open z uwagi na ryzyko, że utrzymanie pozycji na Fed może skutkować spadkowym wydźwiękiem na kursie. Podobne obliczenia wykonałem dla pary EUR/USD.

Powyższe rozważania pokazują nam, że możemy nawet przyjąć subiektywne założenia liczbowe opisujące zachowanie uczestników rynku w kontekście różnych scenariuszy, aby na tej podstawie wyciągnąć wnioski dla własnych celów. Możliwa jest też ocena aktualnego sentymentu rynku oraz tego jak zachowa się cena w momencie zmiany samego nastawienia uczestników ale o tym może w kolejnym wpisie tego wątku.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now

×
×
  • Create New...