Jump to content
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble

hhgjhgjhg

Denon

Trendy i ich hierarchia

Recommended Posts

Rozróżniamy trzy rodzaje trendu - wzrostowy, spadkowy i boczny. Trend wzrostowy to taki w którym mamy do czynienia z ciągiem kolejnych szczytów, z czego każdy następny znajduje się wyżej od poprzedniego. Ciąg ten jest przerywany korektami kończącymi się powyżej poprzednich dołków.

Poniższy rysunek przedstawia trend wzrostowy z naniesioną linią ograniczającą wykres od dołu:

trendwzrostowyu.gif

Analogiczna sytuacje występuje przy trendzie spadkowym – ciąg kolejnych dołków, z których każdy jest niżej od poprzedniego. Ciąg ten jest przerywany korektami kończącymi się poniżej poprzednich szczytów.

Poniższy rysunek przedstawia trend spadkowy z naniesioną linią ograniczającą wykres od góry:

trendspadkowy.gif

Trend boczny nazywany jest inaczej konsolidacją i występuje on w momencie równoważenia się sił popytu i podaży. Oznacza to, że kurs nie wykazuje ani tendencji wzrostowej, ani spadkowej i porusza się w określonych ramach.

Poniższy rysunek przedstawia trend boczny z naniesionymi liniami ograniczającymi wykres zarówno od dołu jak i od góry (miejsce zaznaczone):

trendboczny.gif

Pojęcie trendu ma absolutnie podstawowe znaczenie w analizie technicznej. Jeśli nie zaakceptuje się przesłania mówiącego, że ceny podlegają trendom, dalsze analizy nie mają racji bytu. Zasadniczym celem badania wykresów cen na różnego rodzaju rynkach jest ich rozpoznawanie, co pozwoli na dokonywanie transakcji zgonie z ich kierunkami.

Większość metod stosowanych w analizie technicznej przeznaczona jest do badania trendu (rozpoznawania i śledzenia trendów już istniejących).

Uzupełnieniem przesłania o istnieniu trendów cenowych jest twierdzenie, że trend wykazuje silniejszą tendencję do kontynuacji swego biegu w dotychczasowym kierunku, aniżeli do jego zmiany. Jest to oczywiście adaptacja pierwszej zasady dynamiki Newtona.

Inną postacią twierdzenia odnośnie istnienia trendów jest teza mówiąca, że istniejący trend będzie kontynuował swój bieg, dopóki nie nastąpi jego odwrócenie. Jest to kolejne twierdzenie analizy technicznej, które wydaje się niemal błędnym kołem. Jednak całe podejście oparte na analizie trendu wiąże się z wykorzystywaniem istniejącego trendu, dopóki nie pojawią się oznaki jego zmiany.

Na rynku występują trzy trendy zmian:

- trend krótkoterminowy

- trend średnioterminowy

- trend długoterminowy

Mimo, iż powyższe informacje są najczęściej wszystkim bardzo dobrze znane, to dla każdego krótko, średnio czy długo może oznaczać zupełnie co innego. Dla scalpera trend widoczny na wykresie H4 będzie uważany za trend długoterminowy podczas, gdy dla osoby operującej na wykresach dziennych lub tygodniowych - będzie to trend krótkoterminowy. Istnieje wiele teorii (np. teoria Dow'a na której opierają się fundamenty dzisiejszej analizy technicznej), które określają długość trwania poszczególnych trendów. Osobiście - jak już wspomniałem - wychodzę z założenia, że czas jest tutaj pojęciem względnym. Jest to powód dla którego nie będę ubierał w ramy żadnego z wymienionych trendów.

Istotą tego zagadnienia jest fakt, że trend długoterminowy będzie zawsze trendem najważniejszym - trendem wyższego rzędu. Trend średnioterminowy i krótkoterminowy będą zatem względem trendu długoterminowego, trendami rzędu niżeszego. Analogicznie w przypadku trendu krótkoterminowego i średnioterminowego - pierwszy będzie trendem niższego rzędu, drugi wyższego.

Należy pamiętać, że wszystkie trzy wymienione trendy występują jednocześnie i mogą być przeciwnie skierowane.

Postaram się przedstawić zagadnienie na aktualnym przykładzie (bez analizy).

Poniżej prezentuję wyraźny trend wzrostowy, który prezentuje aktualny stan dla pary walutowej GBP/USD na wykresie 4-godzinnym:

aktualnytrendwzrostowy.gif

Okazuje się, że sprawa ma się zupełnie inaczej jeżeli popatrzymy na wykres o wyższym interwale czasowym (dzienny). Pojawia nam się trend wyższego rzędu, który nie jest skierowany w tym samym kierunku co pierwszy z prezentowanych trendów.

Poniżej prezentuję wyraźny trend spadkowy, który prezentuje aktualny stan dla pary walutowej GBP/USD na wykresie 1-dniowym:

aktualnytrendspadkowy.gif

Ktoś inny mógłby aktualną sytuację widzieć tak, że trend wzrostowy niższego rzędu przełamał trend spadkowy rzędu wyższego co nie stanowi jedynie korekty ruchu, lecz całkowitą zmianę jego kierunku:

aktualnytrendspadkowypr.gif

Nie chcę teraz przedstawiać swojej interpretacji aktualnej sytuacji rynkowej. Widać jednak, że powiedzenie: "punkt widzenia zależy od punktu siedzenia" jest w tym wypadku jak najbardziej na miejscu.

Analizować rynek można z użyciem różnych perspektyw. Takie podejście dla wielu może okazać się pomocne przy ocenie rynku i podejmowaniu decyzji inwestycyjnej. Nie jest to jednak regułą i zawsze może zdarzyć się tak, że inna perspektywa zaburzy pierwotną (w danej sytuacji słuszną) ocenę rynku.

Wychodzę z założenia, że lepiej wiedzieć więcej niż mniej na dany temat a mimo to pamiętam również, że zbyt dużo informacji może oznaczać dezinformację ;-). Zalecam zatem rozwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na podstawie hierarchii trendów.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Co prawda w moim przypadku na naukę trochę już za późno, ale wszedłem tutaj z ciekawości i muszę przyznać, że autorzy tego działu nie odstawiają fuszerki. Pozdrawiam, bo miło wiedzieć, że są jeszcze ludzie, którzy rzeczywiście chcą dzielić się swoją wiedzą, a nie tylko chwalić sukcesami.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 godzinę temu, ala_w napisał:

Hej, nie widzę obrazków. Czy to problem tylko u mnie, czy coś nie działa? 

Po 7 latach zdjęcia wygasły, może uda się je odzyskać. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now

×
×
  • Create New...