Jump to content
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble

hhgjhgjhg

nemesis

Odliczenie podatku VAT a nierzetelna faktura

Recommended Posts

Ustawa o podatku od towarów i usług stanowi o możliwości odliczenia podatku VAT, którą posiadają podatnicy prowadzący działalność gospodarczą. Odliczenie to może nastąpić w oparciu o fakturę wystawioną przez sprzedawcę.

Jednak prowadzenie biznesu nie zawsze jest łatwe. Zdarza się, że przedsiębiorcy mają styczność z oszustami, którzy wystawiają nierzetelne, fałszywe faktury. Wówczas możliwość odliczenia naliczonego podatku staje pod znakiem zapytania.

Wyjątki od odliczenia podatku VAT

Szansa na odliczenie podatku VAT jest jednym z podstawowych praw podatników. Istnieją jednak przypadki, w których możliwość ta jest ograniczona. Należy w tym miejscu przytoczyć art. 88 ust. 3a ustawy VAT. Według niego faktury i dokumenty celne nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego i zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego m.in. gdy sprzedaż została udokumentowana fakturami wystawionymi przez podmiot nieistniejący, czy też gdy faktury stwierdzają czynności, które nie zostały odnotowane – w części dotyczącej tych czynności.

W ustawie nie znajduje się bezpośrednie pojęcie nierzetelnych faktur. Mimo tego przyjmuje się, iż termin ten oznacza faktury wskazujące w swojej treści zdarzenia gospodarcze, które nie miały miejsca w rzeczywistości.

W związku z tym mogłoby się wydawać, iż nierzetelna faktura oznacza dla podatnika brak możliwości odliczenia podatku VAT. Jednak nie zawsze tak się dzieje.

Należyta staranność podatnika

Pomimo nierzetelnej faktury podatnik ma szansę odliczyć naliczony podatek. Ważne, aby przedsiębiorca upewnił się, że nie jest uczestnikiem nieuczciwych transakcji. W relacjach z kontrahentem powinien zachować on należytą staranność. Ponadto liczy się jego dobra wiara i to, że nie był w stanie obiektywnie stwierdzić, że faktura wystawiona przez sprzedawcę dokumentuje czynność, która nie miała miejsca.

W związku z tym, przed organem podatkowym stoi trudne zadanie. Aby odmówić prawa do odliczenia podatku musi on wykazać obiektywne przesłanki udowadniające, że podatnik nie zachował należytej staranności.

Podsumowując, istnieje możliwość odliczenia podatku VAT z nierzetelnej faktury. Potrzebne są jednak do tego obiektywne argumenty potwierdzające, że podatnik nie mógł wiedzieć o tym, że zdarzenie gospodarcze poświadczone na fakturze nie miało miejsca.

Marek - naszaksiegowosc.pl

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

×
×
  • Create New...