Jump to content
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble

hhgjhgjhg

Denon

Ekonomia polityczna

Recommended Posts

W celu wyjaśnienia pojęcia, jakim jest ekonomia polityczna (ekonomika) posłużę się cytatem z pracy Fryderyka Engelsa: „Ekonomia polityczna, w najszerszym znaczeniu, jest nauką o prawach rządzących produkcją i wymianą materialnych środków utrzymania w społeczeństwie ludzkim.” Mimo , iż uznaje się go za głównego ideologa komunizmu oraz jednego z twórców marksizmu i socjalizmu naukowego, zdanie to według mojej oceny wydaje się niezwykle trafne.

Jako, że nie mam zamiaru wypowiadać się teraz na temat ideologii – przejdę dalej.

Produkcja – jest to wytwarzanie dóbr użytkowych dla zaspokojenia popytu konsumentów

Wymiana – jest aktem otrzymania pożądanego produktu od innej osoby przez zaoferowanie czegoś w zamian.

Victor Sperandeo (którego też nie wszystkie poglądy na temat ekonomii czy tradingu popieram) dodaje także inne ważne czynniki składające się na zagadnienie ekonomii politycznej tj. wartościowanie, oszczędzanie, inwestowanie, udoskonalanie.

To że ekonomika nie może być taka sama dla każdego kraju wydaje się logiczne. Faktem jest również to, że nie jedynie warunki geograficzne są istotne ale także czas. Tym samym poza historią danego kraju liczą się również, potrzeby jego obywateli, które zmieniają się z pokolenia na pokolenie.

Jakie znaczenie ma powyższy temat dla inwestora?

Otóż działanie każdego państwa opiera się m.in. właśnie na polityce ekonomicznej. Ma ona wielki wpływ na kierunek ekonomiczny czego skutkiem jest kształtowanie się kursów papierów wartościowych, walut, towarów itp. Działania nie tylko państwa ale i każdego pojedynczego obywatela składającego się na społeczeństwo mają wpływ na wspomniane kursy. Ekonomia polityczna jest ważna ze względu na to, iż opisuje instrumenty, metody oraz działania istot ludzkich podejmowane w celu zrealizowania konkretnych zadań.

Dobrze jest przyglądać się polityce ekonomicznej krajów z którymi wiążą się nasze inwestycje. Nie mówię, że trzeba od razu uzależniać od tego główne zaangażowanie kapitałowe, jednak tego typu wiedza nigdy nie powinna zaszkodzić naszym finansom.

Nie jest możliwe oddzielanie myślenia ekonomicznego od tematów natury politycznej, dlatego tak ważnym do pojęcia zagadnieniem powinna być dla każdego inwestora - ekonomia polityczna. Dokładniejsza znajomość zagadnień z nią związanych może okazać się niezastąpionym narzędziem przy przewidywaniu zachowania się rynku, szczególnie zaś przy szacowaniu wpływu efektów rządowej interwencji na ruch cen.

Każde państwo swoim działaniem może zarówno przyciągnąć do siebie kapitał inwestorów jak i sprawić, że wypłynie on w inne miejsce gdzie prowadzona polityka ekonomiczna będzie bardziej odpowiadała jego właścicielom. Rola polityki ekonomicznej ma ogromny wpływ na działalność kraju i jego wizerunek na świecie. Zapewne każdy się ze mną zgodzi, że lepiej postrzegane są państwa demokratyczne od tych komunistycznych, które praktycznie odizolowane są od kapitału zagranicznego. Inwestor nie zainwestuje w kraju, którego polityka gospodarcza jest niejasna i pełna niedogodnych przeszkód prawnych. W krajach demokratycznych zauważamy coraz to szybciej rozwijającą sferę udogodnień dla inwestorów. Tworzy się specjalne strefy ekonomiczne, wprowadza ulgi podatkowe oraz pomaga przez zmiany ustaw, które mają przyspieszyć napływ kapitału z zagranicy. Im prężniej prosperuje dany kraj tym jest atrakcyjniejszy dla inwestorów, co w długim terminie z pewnością spowoduje szybszy wzrost gospodarczy.

Moim zadaniem - w tym artykule - nie jest nauka ekonomiki, lecz zwrócenie uwagi zainteresowanych pomnażaniem kapitału na rynkach finansowych na ważne aspekty, które mogą mieć wpływ na wyniki inwestycyjne. Ważne jest, aby pamiętać, iż możliwe jest wyśledzenie kursu rządowej polityki przez analizę sposoby myślenia (działania) czołowych postaci władzy (państwa).

Bibliografia:

Victor Sperandeo, Trader Vic

wikipedia.org

abc-ekonomii.net

Share this post


Link to post
Share on other sites

Przepowiadając trend długoterminowy w oparciu o politykę ekonomiczną danego państwa musimy pamiętać o istocie cyklów gospodarczych. To właśnie zwroty w polityce ekonomicznej powodują odwrócenia różnych trendów, za czym idzie przejście z jednego cyklu do następnego.

Musimy być czujni i obserwować rządową politykę fiskalną oraz monetarną. Nie mamy innego wyjścia, jak tylko analizować wypowiedzi polityków, prezydenta, ministra skarbu, finansów, polityki zagranicznej i wszystkich zajmujących czołowe stanowiska w administracji państwowej.

Tylko wyciąganie wniosków, opartych na fundamentalnych przesłankach ekonomicznych, pozwoli nam przewidzieć kierunek zmian i tym samym zarobić pieniądze, jako spekulanci/inwestorzy.

Naszym zadaniem jest zgranie tego wszystkiego w czasie, przez podjęcie słusznych decyzji w odpowiednich momentach.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ekonomia polityczna to prostu nazwa, która funkcjonowała w XIX ekonomii klasycznej - taki tytuł miała większość ówczesnych rozpraw i podręczników do Ekonomii. Nie wydaje mi się, żeby współcześnie stosowanie tej nazwy było uzasadnione.

Share this post


Link to post
Share on other sites
ekonomia polityczna to prostu nazwa, która funkcjonowała w XIX ekonomii klasycznej - taki tytuł miała większość ówczesnych rozpraw i podręczników do Ekonomii. Nie wydaje mi się, żeby współcześnie stosowanie tej nazwy było uzasadnione.

Niestety nie jestem w stanie odszukać się powiązania między pierwszym a drugim zdaniem. Dodatkowo nie wiem też, jak nazewnictwo mogłoby odnosić się do poprawy zrozumienia omawianego zagadnienia. Prezentowane powyżej stanowisko jest ciekawe, jednak bez argumentów mogących potwierdzić stawianą tezę - ciężko jest się nawet jakkolwiek odnieść.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now

×
×
  • Create New...