Jump to content
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble

hhgjhgjhg

Denon

Fundusze hedgingowe

Recommended Posts

SEC (United States Securities and Exchange Commission) określa fundusze hedgingowe (hedge fund) jako nieregulowane firmy inwestycyjne. Dla odmiany firmy te mówią, że nie można zdefiniować ich działalności, gdyż każda z nich zajmuje się czymś innym.

Działalność instytucji nazywanych funduszami hedgingowymi najczęściej opiera się na pobieraniu opłaty za zarządzanie kapitałem. Niekiedy zdarza się jednak, że wynagrodzenie zarządzających ma miejsce dopiero w momencie wypracowania przez nich zysków.

Pierwszym w historii hedge fund była spółka cywilna utworzona w 1949r. przez Winslowa Jonesa, która posługując się krótką sprzedażą oraz lewarem zabezpieczała się przed wahaniami rynku akcji. Dzisiaj fundusze hedgingowe mają tak różne cele inwestycyjne oraz metody jakimi dążą do ich realizacji, że nie sposób jest upchnąć ich do jednego worka.

Zwykłe fundusze inwestycyjne podlegają ścisłym regulacjom prawnym co nie ma miejsca w przypadku funduszy hedgingowych, gdyż najczęściej rejestrowane są one w tzw. rajach podatkowych, gdzie regulacje prawne dotyczące tego typu działalności są o wiele mniej restrykcyjne niż w innych miejscach.

Hedge funds mają szerokie pole do popisu, gdyż ich inwestycje nie opierają się jedynie na jednym typie instrumentów inwestycyjnych, co umożliwia realizowanie o wiele bardziej złożonych strategii inwestycyjnych. Krótka sprzedaż będąca ich domeną pozwala dostosowywać strategię inwestycyjną do aktualnych warunków panujących na rynkach. Tego typu możliwości powodują, iż inwestorzy lokujący swój kapitał w tego typu funduszach oczekują dodatniej stopy zwrotu bez względu na warunki rynkowe panujące w danym momencie.

Kolejnym czynnikiem, który odróżnia fundusze hedgingowe od tych zwykłych jest towarzyszące im zwiększone ryzyko inwestycyjne. Spowodowane jest ono wyższą stopą zwrotu, jaką hedge funds są w stanie generować w tym samym okresie co fundusze zwykłe - mogące pochwalić się niższym ryzykiem inwestycyjnym (nie jest to jednak regułą).

Jednym z progów nie do przeskoczenia dla szarego inwestora może okazać się minimalna kwota inwestycji w fundusz hedgingowy, która czasami liczona jest nawet w milionach dolarów.

Wielu indywidualnych traderów, którzy odnieśli sukces w świecie inwestycji często decyduje się na założenie funduszu hedgingowego, uznając takie rozwiązanie za kolejny poziom wtajemniczenia. W tym miejscu pojawia się kolejna ciekawa zależność, mianowicie najczęściej zarządzający funduszami hedgingowymi sami inwestują swój kapitał w całe przedsięwzięcie, co czyni ich bardziej wiarygodnymi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now

×
×
  • Create New...