Jump to content
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble

hhgjhgjhg

nemesis

Teoria Dowa

Recommended Posts

Prace i teorie Charlesa Henry’ego dowa (1851-1902) przyczyniły się do powstania nowoczesnej analizy technicznej, która jest współcześnie używana przez wielu inwestorów na rynkach finansowych. W roku 1882 wraz z wspólnikiem założył spółkę Dow Jones and Comapny, która to dostarczała wiadomości gospodarcze podmiotom finansowym na Wall Street.

Dow stworzył pierwszy indeks gospodarczy (1884r.), będący barometrem rynkowym. Na indeks składały się ceny jedenastu spółek USA, głównie spółek kolejowych, stąd nazwa „średnia kolejowa”. W późniejszych latach wprowadził znaną większości inwestorów średnią przemysłową Dow Jones (1896r.). Na początku średnia liczyła 12 firm przemysłowych, a w roku 1928 zwiększoną tą liczbę do 30 i tak pozostało do dnia dzisiejszego.

Dow podczas swojej pracy na rynku zauważył, że gdy stworzymy wykres liniowy tworzony przez średnią cenę, układa się on w pewne formacje pozwalające określić trendy rynkowe. Do dnia dzisiejszego analitycy techniczni używają tych formacji, z lekkimi modyfikacjami .

Na potrzeby swojej teorii, Dow sformułował sześć podstawowych założeń:

1. Ceny dyskontują wszystko – uznaję się, że rynek wie wszystko i w cenie uwzględnione są wszelkie czynniki, które ją kształtują.

2. Ceny podlegają trendom – poza podziałem na trendy rosnące i malejące, możemy je jeszcze dodatkowo podzielić na krótko, średnio (wtórne) i długookresowe (główne). Każdy z nich różni się długością występowania i tak, trendy długookresowe wyrażamy w latach, średniookresowe w miesiącach, natomiast krótkookresowe możemy wyrazić w dniach.

3. Trzy fazy trendu głównego – pierwsza z nich to faza akumulacji (hossa), podczas której dobrzy inwestorzy zaczynają zakupy, w tym momencie kurs porusza się jeszcze horyzontalnie. Następnie mamy okres wzrostu cen, wywołany dobrymi wiadomościami gospodarczymi i ogólnym wzrostem optymizmu na rynku, wszystko to powoduje wzrost liczby inwestorów. Po wzroście cen następuję akumulacja (dobrzy inwestorzy mogą rozpoczynać sprzedaż) i ponownie rynek porusza się horyzontalnie, aby ostatecznie zepchnąć cenę z powrotem w dół (bessa).

4. Indeksy (średnie) muszą się potwierdzać – dla lepszego zobrazowania tego czy znajdujemy się w trendzie wzrostowym/spadkowym powinniśmy nałożyć na siebie (przyrównać) więcej niż jedną średnią/indeks. Dow zrobił to przyrównując do siebie średnią przemysłową Dow Jones oraz średnią transportową Dow Jones, na tej podstawie mógł określić czy gospodarka jest w hossie czy raczej w bessie.

5. Wolumen (obroty) muszą potwierdzać trend – Dow założył, że obroty (ruch na rynku) wzrastają wraz z trendem głównym. Można to pokazać na przykładzie polskiej giełdy. Na początku hossy (w sumie nie wiemy czy to już hossa czy jeszcze nie) ilość inwestorów na giełdzie jest znikoma. Z czasem gdy ludzie dowiadują się o możliwościach zarobku na giełdzie i płynącymi z niej pozytywnymi sygnałami, zaczynają coraz chętniej lokować na niej pieniądze. Obroty cały czas, ale powoli wzrastają.

6. Trendy kończą się w chwili wystąpienia sygnału odwrócenia – Proste założenie, ale trudne do przewidzenia/rozpoznania. Ciężko jest stwierdzić czy dane odwrócenie jest na prawdę odwróceniem trendu czy tylko tymczasową korektą. Każdy inwestor wykorzystuje swoje sposoby do wyznaczania ważnych momentów na rynku, a ilość narzędzi jest olbrzymia.

Teoria dowa polegała głównie na identyfikacji panującego trendu w gospodarce. Zajmowała się śledzeniem trendu i na tej podstawie podejmowane były decyzje inwestycyjne. Nie ukazuje ona w których momentach nastąpią zmiany trendów i jak długo będą one trwać.

Mimo dość wąskiego zakresu, teoria ta stała się doskonałym źródłem wiedzy dla analityków technicznych do tworzenia coraz to bardziej złożonych technik analizy rynku.

Źródło: Analiza techniczna - wprowadzenie (Reuters)

Edited by Guest

Share this post


Link to post
Share on other sites
Po wzroście cen następuję akumulacja (dobrzy inwestorzy mogą rozpoczynać sprzedaż) i ponownie rynek porusza się horyzontalnie, aby ostatecznie zepchnąć cenę z powrotem w dół (bessa).

Po wzroście cen następuje dystrybucja, ale to chyba taki "czeski błąd".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now

×
×
  • Create New...