Jump to content
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble

hhgjhgjhg

Denon

Wytrzymałość psychiczna inwestora

Recommended Posts

Każdy z nas ma inną wytrzymałość psychiczną. W przypadku inwestorów – wytrzymałość najczęściej sprowadza się do utrzymywania pozycji, tym samym do stosowania zasad przyjętego systemu transakcyjnego.

Inwestor agresywny z reguły posiada większą odporność na straty. Oznacza to, że jest on w stanie używać w celach inwestycyjnych zupełnie innych systemów, niż jego defensywny kolega. Sprowadza się to do granicy jaką każdy z nich jest w stanie przyjąć. Dla pierwszego strata 30% kapitału będzie rzeczą normalną, przy czym dla drugiego ta sama strata będzie oznaczała przerwanie działań inwestycyjnych.

Tak jak każdy posiada inną granicę bólu, tak samo każdy powinien wychodzić z innych założeń odnośnie własnych poczynań rynkowych. Częstym przypadkiem jest ten w którym inwestor widząc wyniki systemu, bez zastanowienia zaczyna go stosować. Po pewnym czasie okazuje się, że system wygenerował stratę rzędu 35% kapitału, co spowodowało u inwestora podjęcie decyzji o zaprzestaniu stosowania owego systemu.

Okazuje się, że opisywany inwestor nie był jedynym, który zdecydował się podjąć stosowania owego systemu. Po ówczesnym przeanalizowaniu historycznych statystyk, drugi inwestor wiedział, że mimo tego, iż system generował olbrzymie wahania kapitału, to po roku dawał średnio 150% na kapitale – wiedza ta w połączeniu z jego wytrzymałością psychiczną pozwoliła mu przetrzymać okres -35% na kapitale, czego wynikiem było roczne ROI w wysokości 130%.

Obydwaj inwestorzy kierowali się tymi samymi przesłankami, jeżeli chodzi o otwieranie i zamykanie pozycji. Tym, co ich różniło była jedynie ich wytrzymałość psychiczna. W takich przypadkach potwierdza się twierdzenie, że ten sam system transakcyjny w rękach jednego inwestora pozwoli zarabiać duże pieniądze, podczas gdy w rękach innego będzie generował straty.

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku systemu, który ma wspaniałe osiągi, podczas gdy potrafi generować kilka, a nawet kilkanaście stratnych pozycji pod rząd. Zaprzestanie stosowania systemu w trakcie serii stratnych pozycji, może doprowadzić do mylnej oceny jego wartości, za którą idzie podjęcie błędnych decyzji. Taka sytuacja często jest przyczyną braku satysfakcjonujących wyników inwestycyjnych, co prowadzi do zaprzestania stosowania danego systemu w momencie, gdy mógłby on przynieść nam zyski w przyszłości.

Wnioskiem jaki się nasuwa po przeanalizowaniu zagadnienia wytrzymałości jest to, iż każdy powinien określić swój margines bezpieczeństwa (maksymalną akceptowalną stratę). Ostatecznie to właśnie pojęcie o własnej wytrzymałości powinno decydować za przyjęciem, bądź odrzuceniem danego rozwiązania czy systemu.

Pamiętajmy, że niemożność wykonywania zaleceń jakie wynikają z przyjętych założeń jest jedną z największych przeszkód na drodze do osiągnięcia sukcesu na rynkach finansowych.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now

×
×
  • Create New...