Jump to content
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble

hhgjhgjhg

nemesis

Rozliczanie PIT – nie popełnij błędu!

Recommended Posts

30 kwietnia to termin, w którym mija czas na złożenie deklaracji PIT. Wypełnianie tego zeznania wymaga skupienia, spokoju i koncentracji, ponieważ bardzo łatwo można popełnić błąd. Pomyłka może zdarzyć się zwłaszcza wtedy, gdy rozliczamy się w ostatnim momencie. Warto odłożyć pośpiech na bok i poprawnie wypełnić wszystkie rubryki. Błędy wiążą się  bowiem z dokonaniem późniejszej korekty lub opóźnieniem zwrotu podatku.

Należy zaznaczyć, że możliwe pomyłki dotyczą praktycznie w każdym przypadku deklaracji złożonej w formie papierowej. W związku z tym, lepszym rozwiązaniem jest rozliczenie elektroniczne, gdzie podatnicy mogą pomylić się dużo rzadziej.

Wśród najczęściej popełnianych błędów podczas wypełniania PIT, wyróżnić można m.in. :

  • Brak podpisu podatnika

Należy mieć świadomość, że nawet bezbłędne wypełnienie zeznania PIT jest niewystarczające, jeżeli nie zostanie ono podpisane. Brak podpisu na końcu deklaracji sprawia, że jest ona nieważna.

  • Złożenie deklaracji na błędnym formularzu

Unikaj błędu użycia nieaktualnych druków PIT. Obowiązkiem podatników jest złożenie zeznania PIT za pomocą aktualnie obowiązujących formularzy, których wzór ogłasza Ministerstwo Finansów.

  • Niewłaściwy identyfikator podatkowy

Osoby, które nie prowadzą firmy lub przedsiębiorcy bez opodatkowania VAT powinni wpisać do formularza nr PESEL. Pozostali, którzy prowadzą działalność gospodarczą, wpisują nr NIP.  Oprócz tego, należy mieć również na uwadze, aby wprowadzić prawidłowy ciąg liczb.

  • Nieprawidłowa kolejność małżonków

Gdy małżonkowie wspólnie wypełniają PIT, sami mogą zdecydować, kto z nich przyjmie rolę podatnika, a kto zostanie określony jako małżonek podatnika. Po podjęciu takiej decyzji, muszą stosować się do niej przez cały czas wypełniania deklaracji.

  • Błędne zaokrąglanie kwot

Pomyłką jest m.in. niewłaściwe zaokrąglanie kwot, brak zaokrąglenia kwot w miejscach, gdzie jest to wskazane oraz sytuacja odwrotna – zaokrąglanie ich tam, gdzie nie powinno się tego robić.


Wypełnij swoją deklarację starannie. Świadomość możliwych błędów oraz dokładność pomogą Ci uniknąć niechcianych pomyłek i ewentualnej korekty zeznania podatkowego. Powyższe pomyłki dotyczą rozliczania PIT w wersji papierowej. Decydując się jednak na elektroniczne wysłanie zeznania podatkowego, ważne jest, aby nie tylko prawidłowo wypełnić wszystkie formularze, rubryki, ale także wysłać je do właściwego urzędu skarbowego oraz odebrać potwierdzenie odbioru.

----

Marek Matuszek - 4profit.com.pl

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now

×
×
  • Create New...