Jump to content
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble

hhgjhgjhg

Riddle

Karta błędów tradera

Recommended Posts

„Niżej już nie spadnie” / „Wyżej już nie urośnie”

Anulowanie SL

Brak cierpliwości / wyprzedzanie domniemanych sygnałów wejścia

Chciwość / Zbyt późna realizacja zysków

Chęć posiadania racji

Ignorowanie sytuacji rynkowej niekorzystnej dla zajętej pozycji

Impulsywne podejmowanie decyzji o wejściu / wyjściu z rynku

Impulsywne ponowne wejście na rynek po wyrzuceniu przez SL

Impulsywne wejście na szybki rynek po danych makro

Liczenie zysków przed zakończeniem transakcji

Myślenie życzeniowe

Nadzieja / złudzenia

Nieelastyczny pogląd na sytuację rynkową (tylko byczy / niedźwiedzi)

Nieprzygotowanie do sesji (brak rzetelnej analizy)

Nieregularny / niefrasobliwy nadzór sytuacji rynkowej

Nieustawienie SL

Niezajęcie pozycji po sygnale z systemu

Potrzeba bycia na rynku cały czas

Powiększanie pozycji przynoszących straty („uśrednianie”)

Powiększenie pozycji na niewłaściwym poziomie cenowym

Przejmowanie opinii o sytuacji rynkowej od innych

Przeoczenie sygnału z systemu inwestycyjnego

Przetrzymywanie pozycji DT na kolejną sesję

Rozluźnianie SL w przypadku niekorzystnego ruchu rynku

Skoncentrowanie na jednym zakresie czasowym przy podjęciu decyzji

Strach

Świadome naruszenie opracowanych zasad używanego systemu

Utożsamianie niepowodzeń rynkowych z własnym brakiem zdolności

Walka z trendem (nie dotyczy DT)

Wejście na rynek bez sygnału z systemu transakcyjnego

Zbyt bliskie SL

Zbyt długie utrzymywanie stratnych pozycji

Zbyt duża ilość stratnych transakcji

Zbyt duża pozycja w stosunku do kapitału (przekroczenie dop. ryzyka)

Zbyt szybka realizacja małych zysków

Zbytnia pewność siebie

Złość

Zmiana uzasadnienia transakcji by zostać na rynku

Zrzucanie odpowiedzialności za straty i błędy na rynek

Edited by Guest

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now

×
×
  • Create New...