Jump to content
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble

hhgjhgjhg

Denon

3 spółki (długoterminowo) - wartość/skoncentrowanie

Recommended Posts

Cel: wybrać 3 spółki w które warto zainwestować długoterminowo.

Dlaczego wyszukujemy akurat trzech spółek?

W tym wypadku chodzi o podstawę dla stworzenia portfela skoncentrowanego, który wykazuje większe prawdopodobieństwo wzrostu, niż portfel bardziej zdywersyfikowany.

Twierdzenie to jest oparte na badaniach wykazanych przez Roberta G. Hagstroma, które zostały uzyskane przez wykorzystanie bazy danych Compustatu dotyczące stopy zwrotu z akcji zwykłych. W tym celu wyodrębniono 1200 firm o znanych danych obejmujących przychody, dochody i stopę zwrotu z kapitału własnego z czego stworzono w sposób losowy 12 000 różnej wielkości (skoncentrowania/zdywersyfikowania) akcji tych firm. Okazuje się, że portfele składające się z akcji mniejszej ilości firm wykazują lepszą tendencję do generowania zysków.

Dodatkowo duża ilość spółek w portfelu może doprowadzić do zbytniego naśladowania indeksu, co nie jest złe jedynie w przypadku, gdy nie mamy zamiaru pobić benchmarku.

Kryteria wyboru:

1. C/Z poniżej 10

2. C/WK poniżej 1

3. ROA powyżej 0

4. ROE powyżej 0

5. spółki należące do: WIG20, mWIG40, sWIG80

Po selekcji udało nam się stworzyć listę 10 spółek spełniających podane kryteria:

1. ABPL (ABE)

2. ASSECOBS (ABS)

3. AZOTYTARNOW (ATT)

4. GANT (GNT)

5. JUPITER (JPR)

6. MILLENNIUM (MIL)

7. MOSTALEXP (MSX)

8. NOWAGALA (CNG)

9. PULAWY (ZAP)

10. ZURAWIE (ZUR)

Kolejnym krokiem jest wybranie spółek:

- o jak najmniejszym zadłużeniu (poniżej 50%), gdzie wskaźnik Capital Gearing nie będzie tym samym przekraczał 1.0

- o analizie Cash Flow, która wykazuje wyniki dodatnie w 4 z 5 ostatnich lat - uwzględniając przy tym szacowany wynik za aktualny rok, który nie jest ujemny

W tym przypadku otrzymujemy wynik w postaci 2 spółek spełniających kolejne kryteria:

1. MOSTALEXP (MSX) CF+ 4/5

2. PULAWY (ZAP) CF+ 5/5

jako, że za cel ustanowiliśmy sobie 3 spółki, do naszej listy dodajemy:

AZOTYTARNOW (ATT)

Trzecia spółka jaką wnieśliśmy do portfela, mimo krótkiej historii notowań na WGPW może pochwalić się silnym trendem wzrostowym (średnioterminowym) oraz odrobieniem praktycznie całych spadków od momentu wejścia na rynek giełdowy (pamiętajmy, że w roku 2008 mieliśmy do czynienia z silnymi spadkami towarzyszącymi bessie).

Dodatkowym plusem przemawiającym za tym papierem (ATT) jest fakt, że WZA spółki ustaliło w czerwcu 2009 dywidendę w wysokości 1.02 zł na akcję, czym nie może się pochwalić ZWZ MOSTALEXP, które zdecydowało o niewypłaceniu dywidendy. 25 czerwca Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało, iż chce aby Zakłady Azotowe w Tarnowie i Kędzierzynie (ZAP) przeznaczyły co najmniej 60 proc. zysku za 2008 rok na wypłatę dywidendy. Mamy zatem do czynienia z dwiema spółkami (ATT i ZAP), które odznaczają się dużym prawdopodobieństwem wypłaty dywidendy w przyszłości oraz jednym, któremu nie jest wykluczone, że w przyszłości uda się wypłacić dywidendę (MSX).

Jedynym z niewielu czynników, który może źle wpływać na wahania naszego portfela (nie na samodzielny wybór spółek) jest przynależność zarówno spółki AZOTYTARNOW jak i PULAWY do branży chemicznej. MOSTALEXP, który należy do branży budowlanej nie powinien wnosić do portfela zbytniej korelacji z pozostałymi papierami.

Wracając na chwilę do początkowych wskaźników jakich użyliśmy do selekcji możemy wyciągnąć dwa porównania, które świadczą o dobrym wyborze jakiego dokonaliśmy dzięki całej analizie:

1. Akcje ZAP odznaczają się wskaźnikiem C/WK na poziomie 0,97, co oznacza zakup papierów minimalnie poniżej ich wartości księgowej. ATT odznacza się wskaźnikiem C/WK na poziomie 0,53, co przemawia w tym wypadku na ich korzyść. MSX z C/WK równym 0,84 plasuje się na środkowej pozycji.

2. Patrząc z kolei na C/Z mamy do czynienia z nieco inną sytuację. Najlepszym wskaźnikiem na poziomie 3,04 może się pochwalić MSX. Inaczej sprawa się ma w przypadku ATT, które przodowało pod względem ceny do wartości księgowej - wskaźnik C/Z na poziomie 9,09. ZAP zajmuje środkowe miejsce z wynikiem 6,21.

Co dają nam powyższe porównania? Otóż świadczą one o znakomitym doborze papierów, które przeplatają się w zależności od tego z jakiej strony podejdziemy do zagadnienia wyboru akcji do naszego portfela.

Cena wejściowa równa poniedziałkowemu otwarciu (27.07.2009r.)

Wyjście:

+ sygnałem wyjścia w przypadku tych inwestycji będzie chęć realizacji zysków

- awaryjnym sygnałem wyjścia będą informacje płynące z rynku, które diametralnie zmienią początkowe założenia dla jakich zdecydowaliśmy się na kupno danego papieru

-------

Portfel został złożony w uwzględnieniu pewnej formy strategii skoncentrowanego inwestowania w wartość. Pamiętajmy, że strategie tą trzeba odpowiednio modyfikować do sytuacji panującej na WGPW. Chodzi o to, że gdybyśmy mieli sztywno stosować się wszystkich reguł jakimi kierują się mistrzowie inwestowania w wartość (Warren Buffett, Benjamin Graham) - nie moglibyśmy zakupić akcji ani jednego przedsiębiorstwa notowanego na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Przypominam o punkcie 18 regulaminu forum: Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej (forum). Żadna z zamieszczonych informacji nie może być traktowana jako rekomendacja.

Pomoce:

Benjamin Graham, Inteligentny Inwestor

Robert G. Hagstrom, Portfel Warrena Buffetta

Informacje z SIdicator.net

Informacje z Inwestor.wyprawy.webd.pl

Informacje ze Stooq.pl

Edited by Guest

Share this post


Link to post
Share on other sites

Otwarcie - poniedziałek 27.07.2009r.

ATT 16,10 zł (+1,83%)

MSX 2,56 zł (+1,99%)

ZAP 83,50 zł (+1,83%)

Jak widać otwarcie nie pozwoliło nam na tańszy zakup naszych papierów (wręcz przeciwnie). Teraz pozostaje jedynie czekać i zobaczyć czy nasza edukacyjna analiza okaże się owocna.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Aktualna sytuacja panująca na MSX, która wykazuje zmianę trendu wzrostowego na fazę dystrybucji oraz dane fundamentalne płynące ze spółki (C/Z 51.19;ROA 0.99%; ROE 1.61%) zmuszają mnie do sprzedaży akcji po cenie 2.40zł. Zmiana sytuacji jest tak wielka, że nie można przejść koło niej obojętnie.

Okazuje się, że początkowe żółte światełko w postaci informacji o niewypłacaniu dywidendy powinno zostać uwzględnione dużo wcześniej.

Najgorsze wydaje się to, że kurs MSX wzrósł od zakupu po cenie 2.56zł do ponad 3zł za akcję (dając ponad 17% zysku na pakiecie), by ostatecznie wypaść z portfela na poziomie 2.40zł (dając stratę 6,25% na posiadanym pakiecie).

Reszta pozostaje bez zmian.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now

×
×
  • Create New...