Jump to content
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble

hhgjhgjhg

nemesis

Kształtowanie się kursu walutowego

Recommended Posts

Jak już wcześniej wspominałem, przy omawianiu rynku walutowego, o kursie (cenie) decyduje to samo prawo co na innych rynkach - prawo kształtowania się ceny. Mówi ono, że cena rośnie wraz ze wzrostem popytu na dane dobro (podaż spada), natomiast spada wraz ze wzrostem podaży na dane dobro (popyt spada). W świetle rynku walutowego można powiedzieć, że im więcej jest zleceń kupna danej waluty to cena będzie rosnąć, natomiast w przypadku gdy przeważają zlecenia sprzedaży to cena będzie spadać.

Inwestorów walutowych zazwyczaj nie interesuje jak bezpośrednio kształtuje się podaż i popyt na dane waluty, ale to co wpływa na takie kształtowanie się tych dwóch wielkości. Adam Budnikowski w "Międzynarodowe stosunki gospodarcze" ukazuje, że największy wpływ na popyt i podaż wywierają informacje płynące z danej gospodarki w postaci różnego rodzaju danych makroekonomicznych.

Przedstawił on następujący schemat:

kurs.png

Pogrubionymi strzałkami zostały oznaczone najważniejsze elementy kształtowania się ceny, czyli jak już zostało wcześniej wspomniane: popyt/podaż, a dalej bieżący stan gospodarki. Wśród czynników obrazujących stan gospodarki jako najważniejsze wyróżniamy:

- Produkt Krajowy Brutto

- Inflacja

- Stopa procentowa

Do pozostałych czynników wpływających na popyt/podaż zalicza się długoterminowe tendencje gospodarcze kraju, politykę ekonomiczną oraz czynniki polityczne. Są tą realnie występujące czynniki, do których każdy ma swobodny dostęp. W ramach zmian ww. czynników, występują racjonalne oczekiwania co do zmian kursu walutowego. Cały schemat zamykają oczekiwania o charakterze spekulacyjnym.

Podstawy ekonomii - Roman Milewski

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - Adam Budnikowski

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now

×
×
  • Create New...