Jump to content
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble

hhgjhgjhg

Denon

LOP

Recommended Posts

LOP (Liczba Otwartych Pozycji) jest to wskaźnik przedstawiający łączną liczbę otwartych pozycji na przykładowych kontraktach futures. Obliczenia dokonujemy biorąc pod uwagę liczbę otwartych pozycji długich lub krótkich (nie ich sumę).

Liczba otwartych pozycji jest miarą zaangażowania i pewności inwestorów. Spadek tej liczby oznacza, że byki lub niedźwiedzie zamykają otwarte wcześniej pozycje, a liczba zamykanych pozycji jest większa od ilości nowych, otwieranych przez innych inwestorów.

Wzrost wartości LOPu oznacza zwiększenie zaangażowania ze strony inwestorów i jest traktowany jako potwierdzenie istniejącego trendu.

Przykłady:

1. Nowy kupujący i nowy sprzedający zawierają transakcję terminową - LOP wzrasta

2. Dotychczasowy kupujący sprzedaje, a dotychczasowy sprzedający kupuje kontrakt (otwarty wcześniej kontrakt zostaje zamknięty) - LOP spada

3. Nowy kupujący kupuje kontrakt od dotychczasowego kupującego. Dotychczasowy kupujący zamyka pozycję, sprzedając kontrakt nowemu kupującemu - LOP bez zmian (ilość otwartych długich pozycji nie wzrasta)

4. Dotychczasowy sprzedający kupuje od nowego sprzedającego, czyli zamyka otwartą krótką pozycję - LOP bez zmian (ilość otwartych krótkich pozycji nie wzrasta)

Wychodzi więc na to, że interpretacja LOPu jest zbliżona do interpretacji wolumenu, toteż dobrym rozwiązaniem jest porównywanie tych dwóch wskaźników. W tym celu najlepiej jest dodać wykres LOPu do jednego wykresu wraz z wolumenem, ewentualnie LOP może znajdować się na tle głównego wykresu, prezentującego wartość danego kontraktu.

Dodatkową informacją wartą zapamiętania jest to, że wskaźnik LOPu często pojawia się pod angielską nazwą Open Interest i tak też może być prezentowany u niektórych brokerów/DM'ów.

Podobnie jak w przypadku wolumenu (na niektórych rynkach), tak samo wartość LOPu może być prezentowana z opóźnieniem np. na koniec danej sesji.

O wspomnianym kilka razy wolumenie można przeczytać tutaj

-------

Bibliografia:

Reuters, Analiza techniczna - wprowadzenie

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now

×
×
  • Create New...