Jump to content
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble

hhgjhgjhg

abtarasew

Najlepsze lokaty bankowe?

Recommended Posts

Podobny zysk o ile skarpeta dziurawa:-) A tak na poważnie to każdy sposób inwestowania jest dobry o ile osiągamy założony cel. Dla jednych odkładanie pieniędzy na lokatę jest lekko mówiąc złym pomysłem ponieważ wolą podejmować pewne ryzyko ale za to osiągać większe zyski. Druga osoba boi się utraty części kapitału i zadowoli się nawet zarobioną przysłowiowa złotówką.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeśli chodzi o inflację, to nie warto zaprzątać sobie głowę o to czy jest ona wysoka, czy niska. Dużo lepszym rozwiązaniem będzie wpłacenie oszczędności nawet na przeciętną lokatę niż skarpeta. Trzymając pieniądze w domu można stwierdzić, że realnie mamy ich coraz mniej, ponieważ w wyniku inflacji możemy kupić za nie coraz mniej. Dlatego lepiej nawet zarobić 1% realnie niż stracić w tym samych czasie 3%. Jeśli chodzi o atrakcyjne oferty, to ze swojej strony mogę polecić:

http://lokaty-bankowe.edu.pl/lokaty-ban ... nance.html

http://lokaty-bankowe.edu.pl/lokaty-ban ... abank.html

http://lokaty-bankowe.edu.pl/lokaty-ban ... sbank.html

http://lokaty-bankowe.edu.pl/lokaty-ban ... yczna.html

Dla mnie najbardziej do gustu przypadła lokata elastyczna w BGŻOptima, ponieważ możemy zamknąć lokatę przed wyznaczonym terminem i zachować przy tym odsetki. Możliwość zamknięcia lokaty bez utraty odsetek nie jest standardem więc oferta tym bardziej mi odpowiada. Oczywiści oprócz tego otrzymujemy całkiem przyzwoite oprocentowanie.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Obecnie najlepszą lokatę ma chyba Getin i IdeaBank, - tutaj możesz się bliżej zapoznać z ofertą lokat bankowych oferowanych przez te banki. Lokaty skierowane są do nowych klientów, oprocentowanie ok. 6%, poza tym przyzwoite lokaty ma też FM Bank oprocentowanie to ok. 5%, chociaż marka bardziej jest kojarzona z kosmetykami niż usługami finansowymi, stąd pewnie dużo osób nie bierze na poważnie oferowanych przez nich usług finansowych. Poza tym jeżeli masz w sobie coś z hazardzisty, to polecałbym jakąś lokatę strukturyzowaną...

Dobre oceny i komentarze dla IdeaBank...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Według mnie przy obecnych stopach procentowych zamrażanie środków na lokacie jest bez sensu, a przecież jeszcze dochodzi podatek Belki. Moje oszczędności lokaty na pewno nie zobaczą :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Według mnie przy obecnych stopach procentowych zamrażanie środków na lokacie jest bez sensu, a przecież jeszcze dochodzi podatek Belki. Moje oszczędności lokaty na pewno nie zobaczą :)

Podatek belki da się ominąć przez założenie przykładowo 2 lokat o niższej kwocie ;p

Edited by Guest

Share this post


Link to post
Share on other sites
Podatek belki da się ominąć przez założenie przykładowo 2 lokat o niższej kwocie ;p

Analizując problem należy najpierw stwierdzić, że mówimy o odsetkach od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania. Taką właśnie (inną) formą oszczędzania są rachunki lokat terminowych, które określone są w katalogu rodzajów rachunków bankowych w art.49 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe.

Dodatkowo istotnym elementem do analizy będzie wskazanie, że mówimy o prowadzeniu rachunku lokat terminowych (lokaty) dla osób fizycznych, gdyż w przeciwnym razie mowa będzie nie o podatku dochodowym od osób fizycznych, a o dochodach z prowadzenia działalności gospodarczej.

Zatem idąc dalej stwierdzamy, że omawiany podatek Belki określony jest w przepisach artykułem 30a ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Idąc za ustawą:

Art. 30a. Pobranie 19 % zryczałtowanego podatku dochodowego

1. Od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19 % zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a:

1) z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej;

2) z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych;

3) z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą;

4) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;

5) od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych;

(...)

Cytat dotyczy tej części artykułu omawianej ustawy, która nas najbardziej interesuje (dokładnie punkt 3). Nie ma tutaj mowy o minimalnych limitach, co do których przepisów ustawy nie stosuje się.

Ostatecznym elementem, który należałoby poddać analizie jest zaokrąglanie należnego podatku w górę zamiast w dół, co stało się swoistym gwoździem do trumny lokat jednodniowych (tzw. antybelkowych). Artykuł 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 291, poz. 1707, dalej "nowelizacja") wprowadził nowelizację ustawy - Ordynacja podatkowa. Wszedł on w życie już 31 marca 2012 roku, zatem zakładam, że informacja zawarta wyżej nie nawiązuje do tego typu formy niepłacenia podatku Belki. Niemniej jednak sprawa warta kompletnego wyjaśnienia.

Uprzednio Artykuł 63 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa brzmiał następująco:

1) Podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne,

oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom

i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki

kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące

50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych, z zastrzeżeniem § 1a i 2.

1a) Podstawy opodatkowania, o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 1—3 ustawy z

dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz kwoty

podatków od nich pobierane zaokrągla się do pełnych groszy w górę.

2) Zaokrąglania podstaw opodatkowania i kwot podatków nie stosuje się do opłat,

o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych.

Wprowadzona nowelizacja ww. ustawy, zakłada zaokrąglanie kwot odsetek do pełnych groszy w górę co wyłącza możliwość stosowania mechanizmów zakładających powstanie braku obowiązku zapłaty omawianego rodzaju podatku dochodowego. Oznacza to, że moja podstawowa teza - jakoby nie istniały limity, co do których przepisów ustawy nie stosuje się - była prawidłowa.

Powyższy wywód jest jedynie efektem pewnego ćwiczenia umysłowego, mającego na celu wskazanie, dlaczego cytowane zdanie nie może być prawdziwe. Zakładam, że na bazie przytoczonych przepisów nie jest możliwe właściwe uzasadnienie stwierdzenia do którego dotyczy moja wypowiedź, niemniej jednak z miłą chęcią dowiem się jaki jest ten sposób na ominięcie podatku Belki przy rozłożeniu depozytu na dwie różne lokaty o niższym depozycie.

Edited by Guest

Share this post


Link to post
Share on other sites
Podatek belki da się ominąć przez założenie przykładowo 2 lokat o niższej kwocie ;p

Analizując problem należy najpierw stwierdzić (...)

Gratuluję wiedzy i fachowości. Widać, je w każdym Twoim wpisie.

Ja osobiście również nie polecam zamrażania środków na lokacie.

Edited by Guest

Share this post


Link to post
Share on other sites

Teraz oprocentowanie lokat jest naprawdę tragicznie niskie. Kilka lat temu można było całkiem niezły procent uzyskać, obecnie 3% i jeszcze minus podatek - nie wiem czy to inflację nawet pokrywa...

Share this post


Link to post
Share on other sites

A czy ktoś się orientuje jak sprawa będzie się miała na nadchodzącym czasie? Specjaliści coś przewidują? Czy nadal będzie taka lipa jak obecnie z tym oprocentowaniem lokat?

Share this post


Link to post
Share on other sites
A czy ktoś się orientuje jak sprawa będzie się miała na nadchodzącym czasie? Specjaliści coś przewidują? Czy nadal będzie taka lipa jak obecnie z tym oprocentowaniem lokat?

Globalne warunki ekonomiczne powodują presję na obniżkę stóp procentowych. Tak działa w naszym rejonie Europejski Bank Centralny (EBC), przy czym w zgodzie z ową tendencją postępuje również Rada Polityki Pieniężnej (RPP).

Dodając do całego równania dzisiejszą wypowiedź premiera Donalda Tuska o tym, że "będziemy chuchać i dmuchać, by ten polski wzrost był większy" można założyć, że RPP będzie raczej skłaniała się w kierunku dalszego stymulowania gospodarki przez wcześniejszą lub późniejszą - ale jednak - obniżkę stóp procentowych.

Reasumując, oczekiwałbym raczej utrzymania lub też obniżenia oprocentowania lokat bankowych w najbliższych kwartałach. Wydaje mi się, że może to oznaczać dopływ gotówki na rynek akcji, czego efektem mogą być dalsze wzrosty kursów poszczególnych akcji notowanych na GPW.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now

×
×
  • Create New...