Jump to content
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble

hhgjhgjhg

johnyjj3

Moment powstania przychodu w kontekście podatku Belki

Recommended Posts

Witam,

zastanawia mnie kwestia taka, co z podatkiem Belki w sytuacji, gdy inwestycje na Foreksie (Oanda) przebiegają w przeciągu kilku lat, a wypłata następuje dopiero po tym czasie, czyli nie co miesiąc lub kilka miesięcy, ale po dłuższym czasie. Czy podatek Belki wymusza na inwestorze dokonywanie wypłat co roku, aby zapłacić podatek, czy można go zapłacić dopiero na samym końcu, obliczając po kilku latach różnicę pomiędzy sumą wpłat i jedną wypłatą całości? Byłoby to korzystniejsze, ponieważ przez dłuższy czas inwestowałoby się większą kwotą, a nie uszczuplaną co roku.

Pomyślałem, że dobrym pomysłem jest wystąpić do Urzędu Skarbowego z propozycją i podaniem o ustosunkowanie się urzędu do tej propozycji. Tylko jak to sformułować i na co się powołać. Znalazłem informację taką, że "zgodnie z dotychczasową praktyką, oznaczałoby to, że moment powstania przychodu z podatku od dochodów kapitałowych (tzw. Podatek Belki) jest odroczony do czasu sprzedaży jednostek a nie ich konwersji", czyli chyba jednak nie ma możliwości zapłaty całości raz. Ale z drugiej strony broker nie znajduje się w Polsce, a to co w internecie, jak to podobno ujęła jedna z pań pracujących w Urzędzie Skarbowym, jest niejako "w kosmosie" z punktu widzenia urzędu, tzn. program jest u mnie, ale łączy się z brokerem za granicą.

No a podatek raczej zapłacić trzeba, bo w momencie takiej jednej wypłaty, czyli przelewu z konta u zagranicznego brokera na konto walutowe w polskim banku, urząd zapewne może się dowiedzieć od banku o większym przelewie. Choć w tej kwestii nie mam wiedzy, jako że nigdy nie pracowałem ani w banku, ani w urzędzie skarbowym, ani też nie tworzyłem przepisów prawnych w zakresie prawa podatkowego, nie jestem prawnikiem, ekonomistą ani politykiem. Mam nadzieję, że ten podatek Belki zostanie zniesiony w przyszłości. A zasady i sformułowania są dla mnie trochę niejasne, zresztą urzędnicy w urzędzie skarbowym też nie znają się na Foreksie.

Pozdrawiam!

Edited by Guest

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wiele kwestii dotyczących powyższego tematu zostało już poruszonych tutaj. Postaram się jednak podać kilka szczegółów pod kątem zadanego powyżej pytania, które mogą ułatwić zrozumienie zagadnienia.

Dla przypomnienia:

Dochody o których mowa powyżej podlegają opodatkowaniu podatkiem w wysokości 19% od uzyskanego dochodu (tzw. podatek Belki). Dochód ten należy wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym na formularzu PIT-38.

Przychody uzyskane z tytułu zawierania transakcji na rynku Forex określane są jako przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz praw z nich wynikających, które traktowane są przez ustawodawce jako przychody z tzw. kapitałów pieniężnych.

Podstawą opodatkowania jest w tym przypadku informacja od brokera (za którego pośrednictwem zawieraliśmy transakcje) o wysokości naszych dochodów (różnica sumy przychodów i praw wynikających z posiadanych instrumentów a kosztów uzyskania przychodu).

Rozwiązanie problemu:

Powyższy akapit nie dotyczy brokerów, którzy mają siedzibę poza granicą Polski. Spowodowane jest to brakiem możliwości wystawienia informacji PIT-8C. Oznacza to, że w tym właśnie momencie udaje nam się dojść do istoty całej sprawy. Otóż wspomniana okoliczność nie zwalnia polskiego podatnika z obowiązku rozliczenia wspomnianych dochodów w zeznaniu rocznym (PIT-38). Niestety jednak z drugiej strony ustawodawca nie określił na jakiej podstawie należy wyliczać dochód i wynikający z niego podatek.

Ostatecznie naszym zadaniem jest opracowanie dzięki informacjom uzyskanym od brokera (np. Detailed Statement) dokumentu na podstawie którego bez żadnej wątpliwości możliwe będzie wykazanie odpowiednich wartości. Sytuacja w tym przypadku wygląda moim zdaniem bardzo podobnie do tej odnoszącej się do rynku akcji - dopiero zamknięta transakcja pozwala wliczyć określoną wartość do podstawy opodatkowania.

Oczywiście nawet jeżeli obliczamy wszystko samodzielnie na podstawie informacji uzyskanych od brokera, to nadal obowiązuje nas termin taki sam, jak w przypadku zawierania transakcji za pośrednictwem polskich firm inwestycyjnych. Oznacza to, że rozliczamy się za każdy rok zgodnie z przyjętymi normami - czyli bez możliwości przeciągania momentu rozliczenia na następne lata.

Oświadczenie:

Powyższe informacje są jedynie moimi osobistymi przemyśleniami powstałymi na podstawie analizy poszczególnych ustaw oraz specjalistycznych interpretacji przepisów. Nie jestem ani doradcą podatkowym, ani osobą związaną zawodowo z rachunkowością/księgowością. Oznacza to, że wszelkie zawarte powyżej stwierdzenia mają charakter subiektywny i powinny zostać odpowiednio sprawdzone.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now

×
×
  • Create New...