Jump to content
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble

hhgjhgjhg

Denon

Quantitative Trading

Recommended Posts

WorldCom oraz Enron sprawiły, że dzisiaj wiele osób - nie tylko tych związanych z finansami - wie co kryje się pod pojęciem kreatywna księgowość. Według PwC "w ubiegłym roku manipulacje księgowe wykryto w ponad jednej czwartej przedsiębiorstw na świecie", żebyśmy nie czuli się regionalnie pominięci "sztuczki odkryte w księgach 23 proc. polskich firm okazały się w 2011 roku problemem o znacznie większej skali niż jeszcze dwa lata wcześniej, kiedy dotyczyły ponad 16 procent badanych organizacji."

Źrodło: Forbes 06/12 s. 118-119

W nawiązaniu do powyższego okazuje się, że analiza fundamentalna może być utrudniona, skoro nawet 1/4 danych uzyskiwanych na potrzeby analizy może okazać się bezużyteczna, a nawet wprowadzająca w błąd. Jako osoba, która jeszcze do niedawna ceniła sobie niemal na równi obydwa rodzaje analizy (fundamentalną oraz techniczną), zależnie od aktualnie przyjętego celu - jestem zaniepokojony kiedy nie tylko spółki kapitałowe ale nawet rządy państw rozwiniętych nagminnie wprowadzają większość zainteresowanych w błąd.

W sytuacji kiedy dane uzyskiwane do analizy fundamentalnej mogą zostać uznane za "skażone dezinformacją", pozostaje odmienne podejście, jakim jest skupienie się jedynie na cenie, która zgodnie z teorią rynków - dyskontuje wszelkie wydarzenia związane z danym rynkiem, które już się wydarzyły lub też uczestnicy wzięli pod uwagę związane z nimi scenariusze odnoszące się do przyszłości. Prawda jest jednak taka, że aby możliwe było pełne skupienie na cenie, należy posiadać dostęp do danych, które będą najbardziej dokładne dla danego rynku.

W przypadku rynku walutowego, wszelki darmowy dostęp do notowań uzyskiwany od animatorów, czyli brokerów typu MM (ang.Market Makers) reprezentuje jedynie pewien ułamek odzwierciedlający cenę oferowaną przez dany podmiot będący przeciwną stroną transakcji. Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, że Forex to rynek zdecentralizowany typu OTC (ang.Over The Counter), na którym obrót rozproszony jest między wiele sub-rynków łączących się w całość, dzięki odniesieniu do tego największego, czyli rynku międzybankowego na którym realizowane są największe światowe obroty dla transakcji walutowych typu spot.

Idąc tym tropem należałoby uzyskiwać dostęp do niezależnych danych (notowań), które możliwe byłyby do poddania zaawansowanej analizie technicznej lub jakiejkolwiek innej opartej jedynie na cenie. Takim oto tokiem myślenia doprowadziłem do osobistego zaakceptowania stałego wykorzystywania danych QuoteCenter FX, jako tych które aktualizowane są na bazie kwotowań z ponad 800 banków inwestycyjnych na całym świecie. Fakt możliwości uzyskania dostępu do prawdopodobnie najbardziej reprezentatywnej bazy danych nie odgrywa tutaj jednak kluczowej roli. Najbardziej istotna jest możliwość wykorzystania zaawansowanych narzędzi analitycznych udostępnianych przez znaną wszystkim agencję informacyjną Thomson Reuters.

Mam oczywiście na myśli program MetaStock, który ostatnio jest jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych w mojej codziennej pracy. Jako osoba związana bezpośrednio z dystrybucją omawianych narzędzi mogę być posądzony o brak obiektywizmu, jednak prawda jest taka, że nie tylko jako przedsiębiorca ale również jako trader jestem niesamowicie zaangażowany w naukę obsługi oraz programowania w MetaStock.

Ostatecznym motorem napędowym moich działań jest fakt, że po pierwsze technika idzie do przodu, a rozwój rynków razem z nim. Po drugie nawet już w dniu dzisiejszym obserwujemy na wielu rozwiniętych rynkach światowych tendencję, która zakłada wykorzystanie - przy nawet 70% ogólnego obrotu - różnego rodzaju algorytmów tradingowych. Dodając do tego fakt, że Quantitative Trading okazuje się być podejściem, które na przestrzeni ponad dekady uzyskało wyniki lepsze od prezentowanych przez tradycyjne Hedge Funds (fundusze hedgingowe) stosujące analizę fundamentalną, dochodzę do wniosku, że mój ogólny tok rozumowania jest prawidłowy. Co ciekawe, poza wspomnianymi argumentami dostępne są również statystyki mówiące o tym, że poza wyższą średnioroczną stopą zwrotu (9.8% vs 8.9% za okres '94-'09) - fundusze stosujące QT uzyskały również niższy spadek wartości kapitału w przypadku lat ujemnych w których panował rynek spadkowy (-1.7% vs -16.3%), przy niższym stopniu wykorzystania dźwigni finansowej (74% vs 76%) oraz większym minimalnym kapitale możliwym do oddania pod zarządzani (8.4m$ vs 2.1m$).

Źrodło: SeekingAlpha.com

W sytuacji kiedy największe podmioty wykorzystują w swojej pracy algorytmy uważam, że nie można stać z boku i się przyglądać. Takim sposobem bardzo możliwe jest przespanie okresu przemiany, który wcale nie musi być o wiele większy, niż ten obserwowany na przestrzeni ostatnich 15-20 lat (wystarczy, że będzie zbliżony). Prawda jest taka, że nie jest zasadnym, aby indywidualni traderzy pchali się we względnie przegraną walkę, czego znakomitym przykładem jest popularny ostatnio High Frequency Trading do którego nie dość, że potrzebny jest wielki kapitał umożliwiający zakup zaawansowanej technologii z bezpośrednim dostępem do giełd, to równie niezbędny jest sztab profesjonalistów zarządzających portfelami wielkości umożliwiającej uzyskanie zwrotu zainwestowanych nakładów potrzebnych na uruchomienie danej infrastruktury.

Indywidualni traderzy mogą wykorzystywać postęp techniczny posiadając nawet podstawową znajomość obsługi programów tradingowych. Najtrudniejszym jest zacząć, przy czym automatyzacja może się okazać okazać w przyszłości elementem, którego zignorowanie może słono kosztować. Osobiście sam bardzo długo się broniłem nawet przed podstawowymi wskaźnikami, jednak prawda jest taka, że codzienne wykorzystywanie pełnej formalizacji przy tworzeniu systemów transakcyjnych nie różni się zbytnio od podejścia automatycznego w którym zaprogramowany robot wykonuje te same czynności co my, tylko bez zbędnych emocji oraz angażowania dużej ilości naszego czasu.

Chętnie dowiem się co Wy sądzicie w związku z omawianym przeze mnie tematem. Jeszcze nie mam zamiaru w pełni odpuścić dotychczasowego podejścia, jednak praca wykonana w ostatnich kilkunastu miesiącach, dzięki oprogramowaniu MetaStock oraz danych QuoteCenter nie pozostaje obojętna w odniesieniu do długoterminowych decyzji związanych z tradingowym rozwojem. Czas pokaże, jednak po tylu latach tradingu może nadszedł czas na zwrócenie uwagi również na inne formy rynkowej aktywności, jakim mogą być właśnie algorytmy lub też inne narzędzia ułatwiające trading.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wiele lat temu doszedłem do wniosku, że AF jest skażona, natomiast AT bazuje na historii z próbą przewidzenia nieprzewidywalnej przyszłość. Dlatego staram się pisać automaty w mql4-5 z pominięciem AT i AF ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites
(...) AT bazuje na historii z próbą przewidzenia nieprzewidywalnej przyszłość. (...)

Niestety to co piszesz nie jest do końca prawdą. Tym razem nie będę starał się Ciebie przekonać swoimi argumentami i pozwolę jednemu z legendarnych traderów - Charlesowi Lebeau - zrobić to za mnie ;-).

"W ciągu wielu lat spekulacji na giełdzie wychodziliśmy z założenia , że struktura cen oraz formacji cenowych nie jest uporządkowana w sposób jasny i wyraźny. Nie byliśmy w stanie zaobserwować żadnego zbioru zasad wyznaczających porządek rynków. Podejście to doprowadziło nas do skoncentrowania naszych analiz na poszukiwaniu trendów oraz stosowania takich wskaźników i strategii, które uwzględniają możliwość rozpoczęcia lub zakończenia trendu w każdym momencie. Nie wierzymy, by można było prognozować konkretne ceny na rynkach terminowych, ani nie wierzymy, by istniała metoda pozwalająca wyznaczać z wyprzedzeniem punkty zwrotne.

Wierzymy natoamist, że można osiągać znaczne zyski rozpoznając w porę rozwijające się trendy i wykorzystując punkty zwrotne natychmiast po tym, jak się pojawią. Stosujemy analizę techniczną w celu ustalania i pomiaru siły trendu, a następnie do obserwacji trendu po to, by zauważyć tak szybko jak to możliwe, że dobiega on końca. Naszym celem była i jest uważna obserwacja bieżących cen, nie zaś przewidywanie cen przyszłych.

Nasza filozofia rynku sprawiła, iż nie zyskaliśmy doświadczenia w obserwacji cykli, fal, zależności astrologicznych, współczynników <a href="http://www.forum.traderteam.pl/viewtopic.php?t=12" title="liczby fibonacciego na forexie">Fibonacci</a>ego, linii Ganna i w stosowaniu wielu innych metod zakładającyh isnienie wewnętrznego porządu rynków. Widzieliśmy jednak wielu traderów, którzy posługując się takimi założeniami zarobili pieniądze. Nie spieramy się z nimi i nie kwestionujemy faktu, że odnieśli sukces. Jesteśmy jednak skłonni sukces ten przypisywać raczej dobremu zarządzaniu pieniędzmi i dyscyplinie w kontrolowaniu ryzyka, niż zdolnościom do trafnego prognozowania cen."

Powyższy cytat pochodzi z książki, którą wspomniany trader napiał wraz z Davidem D. Lucasem, a jej tutuł to "Komputerowa Analiza Rynków Terminowych". Co ciekawe, osobiście owe trzy akapity sprowdziłbym do jednego zdania które powtarzam od lat.

Nie wiem co zrobi rynek, jednak dzięki pełnej formalizacji stosowanego systemu, wiem jak ja się zachowam w zależności od panującej akurat na rynku sytuacji.

Posiadanie odpowiedzi na każdą sytuację rynkową wcale nie jest równoznaczne z możliwością przewidzenia tego co się wydarzy w przyszłości. Ważne jest, aby rozumieć, że nie jest to wcale potrzebne, aby odnosić na rynku sukces, bowiem tutaj nie chodzi o to, aby mieć zawsze rację, a raczej o to, aby osiągane zyski przekraczały ponoszone straty.

staram się pisać automaty w mql4-5 z pominięciem AT i AF ;)

Prezentowane podejście może odnosić się również do metod modelowych lub też tzw. transakcji łączonych do których zaliczają się np. arbitraż oraz spread trading. Osobiście uważam je za bardzo atrakcyjne dziedziny związane z rynkową działalnością, co również odnosi się do tematu niniejszego wątku. Quantitative Trading wcale nie musi opierać się na analizie technicznej, co powoduje, że nawet stosowana przez Ciebie strategia (brak AT,AF oraz SL) może się zaliczać do tej kategorii.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Analizując raz jeszcze zawarte w niniejszym wątku tezy odnoszące się do analizy fundamentalnej, należy zwrócić uwagę na pewne dodatkowe kwestie, które zamierzam przytoczyć poniżej.

Faktem jest, że kreatywna księgowość wpływa negatywnie na rynki finansowe, przez co utrudnia inwestorom odpowiednie oszacowanie wartości przedsiębiorstw notowanych na giełdach całego świata. Na tej podstawie wielu inwestorów indywidualny posiadających ograniczone pole manewru analitycznego - oznaczające możliwość bazowania jedynie na informacjach płynących ze spółek oraz środowiska rynkowego - decyduje się wybrać analizę techniczną, która nie posiada tego typu utrudnień.

Istnieją jednak specjaliści, którzy potrafią oddzielać ziarno od plew, co oznacza mniej więcej tyle, że w większości przypadków są oni w stanie stwierdzić, czy dane przedsiębiorstwo stosuje kreatywną księgowość, czy też tego nie robi. Najlepsi analitycy poruszają się w raportach oraz komunikatach ze spółek niczym ryby w wodzie, przy czym są w większości przypadków w stanie rozszyfrować większość nieczystych praktyk stosowanych przez pracowników notowanych na giełdzie spółek.

Nauka podstawowego stosowania analizy technicznej jest o wiele łatwiejsza, niż nauka analizowania raportów finansowych, które wymagają przynajmniej znajomości standardów rachunkowości, oceny szerokiej gamy wskaźników czy też interpretacji raportowania, a także czytania bilansów. Istnieje wiele sposobów, aby ułatwić cały proces, jednak mimo wszystko strategie inwestycyjne bazujące na takich umiejętnościach zawsze będą raczej trudniejsze, aniżeli te które zakładają sformalizowaną interpretację chociażby jednego wskaźnika odnoszącego się do ceny danego instrumentu.

Poruszony został również temat rządów, które potrafią ukrywać rzeczywistą sytuację danej gospodarki, co może skutkować nieoczekiwanymi kryzysami. Istnieje jednak wiele sposobności analizy aktualnego stanu rozwoju danego regionu, nie tylko na podstawie ogólnych komunikatów. Dodatkowym narzędziem możliwym do wykorzystania jest stosowany przeze mnie panel RTRS udostępniany poprzez QuoteCenter, gdzie możliwe jest uzyskanie dostępu do setek, a nawet tysięcy artykułów oraz posegregowanych notatek prasowych obejmujących takie główne obszary jak:

- Pierwsze strony gazet (tzw. front page)

- Ekonomia globalna

- Korporacje amerykańskie (U.S.)

- Korporacje europejskie

- Korporacje azjatyckie

- Rynki wschodzące

- Foreign Exchange (Forex)

- Bankowość i finanse

- Produkty konsumenckie i handel detaliczny

- Zdrowie

- Technologie, media i telekomunikacja

- Polityka światowa oraz informacje ogólne

- Stały dochód (rynek obligacji)

- Zarządzanie funduszami

- Branże podstawowe

- Finanse korporacyjne

- Towary i energia

- Sport

Powyższy akapit może być odebrany jako reklama, jednak prawda jest taka, że inwestorzy indywidualni, którzy decydują się na stosowanie analizy fundamentalnej mogą skorzystać z niezależnego źródła informacji, gdzie większość danych jest odpowiednio filtrowana przez specjalistów. Dzięki takiemu rozwiązaniu ryzyko dezinformacji spada, przy czym nigdy nie wynosi ono 0%.

Osobiście uważam, że dla większości indywidualnych traderów, którzy działają samodzielnie bez dodatkowego wsparcia ze strony zespołów analitycznych, czy też dostępu do zaawansowanego oprogramowania, niezależnych notowań, danych ekonomicznych lub specjalistycznych skanerów - słusznym wyborem jest trading opierający się na cenie lub mechanizmach niezwiązanych z oceną informacji czy nastrojów.

Osobiście wykorzystuję obydwa rodzaje analizy w swoich inwestycjach, przy czym nie skupiam swojego zaangażowania tylko na jednym rynku, bądź jednym rodzaju aktywów. Doszedłem jednak do wniosku, że nawet jeżeli pieniądze na giełdzie można zarobić na wiele różnych sposobów, to wcale nie oznacza, że należy - w odniesieniu do realizacji każdego celu - zawsze wybierać te najtrudniejsze.

Inna sprawa, że zaawansowane rozwiązania z dziedziny Quantitative Tradingu wcale nie są łatwiejsze od umiejętnego czytania raportów finansowych. Wymagają natomiast nieco innego podejścia, predyspozycji oraz wypracowanych umiejętności.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now

×
×
  • Create New...