Jump to content
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble

hhgjhgjhg

spontaniczny

Zarządzanie ryzykiem

Recommended Posts

Witam!

Jak wygląda u was zarządzanie ryzykiem? W swoich strategiach macie stały stosunek ryzyka do zysków czy zmienny w zależności od sytuacji rynkowej? Jaki stosunek ryzyka do zysku, jest według waszego doświadczenia realny? Czy np. 1:4 jest w ogóle do osiągnięcia? Może posiadacie jakiekolwiek pozycje książkowe na temat inżynierii finansowej warte polecenia?

Pozdrawiam! :->

Share this post


Link to post
Share on other sites
(...) Jak wygląda u was zarządzanie ryzykiem?

Zarządzanie ryzykiem jest według mojej oceny elementem, który w 1/3 odpowiada za sukces osiągany na rynku. Istotne jest jednak to, że strategię należy dobierać do konkretnych warunków, a nie na tym, aby za każdym razem stosować jeden i ten sam utarty schemat.

Przez zarządzanie ryzykiem (ang. risk management) rozumiem też zarządzanie kapitałem (ang. money management), zatem pierwszą kwestią poddaną analizie powinien być próg akceptacji ryzyka, czyli maksymalny poziom obsunięcia kapitału (ang. maximum drawdown) możliwy do zaakceptowania przez tradera przy okazji stosowania danego systemu.

Drugim podstawowym parametrem jest styl tradingowy, czyli preferowany sposób oceny rynku czy też horyzont czasowy. Inną wielkością pozycji będzie posługiwał się scalper lub daytrader dla którego wartość pojedynczego pipsa powinna posiadać istotną wagę, aniżeli trader pozycyjny, którego zyski liczone będą prędzej w setkach pipsów (waga pipsa musi być istotnie niższa, aby strata rzędu kilkudziesięciu/kilkuset pipsów nie prowadziła do znaczącego nadwyrężenia portfela).

Trzecim i ostatnim z podstawowych kryteriów odnoszących się do analizowanego zagadnienia jest poziom posiadanego kapitału. Zupełnie inny styl zarządzania kapitałem przyjęty będzie w sytuacji, kiedy mamy do dyspozycji wielki kapitał (zakładamy, że najważniejsza jest ochrona kapitału), a zupełnie inny, gdy posiadamy mały portfel, który może zamienić się w portfel o standardowej wielkości, tylko w sytuacji, gdy zostanie wielokrotnie pomnożony (zwiększone ryzyko bankructwa jest częścią przyjętej strategii).

(...) W swoich strategiach macie stały stosunek ryzyka do zysków czy zmienny w zależności od sytuacji rynkowej?

Na to pytanie odpowiada w zasadzie pierwszy akapit niniejszej odpowiedzi. Wszystko zależy zatem od celu, zasobów i predyspozycji.

(...) Jaki stosunek ryzyka do zysku, jest według waszego doświadczenia realny? Czy np. 1:4 jest w ogóle do osiągnięcia?

Doświadczenie podpowiada mi, że wysoki współczynnik ratio (stosunek zysku do ryzyka) możliwy jest w sytuacji, gdy godzimy się na niższą trafność systemu. Tym samym możliwe jest osiąganie w pojedynczych trafieniach bardzo wysokiego ratio jednak za cenę tego, że większość z nich będzie nietrafiona. Analogicznie możliwe jest też osiągnięcie wysokiej trafności w systemie, za cenę tego, że zyskowne pozycje stanowić będą 50% i mniej całości.

W swoich zasobach posiadam rozwiązania, których stosunek ryzyka do zysku wynosi nawet 1:10. Niestety zdarza się on raz na jakiś czas, a seria kolejnych strat może doprowadzić niecierpliwego tradera do frustracji. Dochodzimy zatem do kolejnego elementu, czyli psychologicznej gotowości do akceptacji maksymalnej ilości konsekwentnych stratnych pozycji lub też ich zwiększonej ilości w całości zawieranych transakcji.

Pamiętajmy jednak, że w sytuacjach takich jak ta opisana powyżej, istotą jest uśredniony wynik końcowy, który jest wypadkową szeregu kolejnych wyników (sumując skrajnie zyskowne pozycje z dużą ilością stratnych). Na przeciwległym biegunie znajdują się strategie typu WOR dla których prawdopodobieństwo powodzenia poszczególnych transakcji jest elementem kluczowym. Ważne jest zatem, aby bez uśredniania - każda poszczególna transakcja przynosiła wymierny zysk, nawet jeżeli jest on istotnie mniejszy od niektórych z grupy uśredniającej (rozwinięcie tematu w podanym linku powyżej).

(...) Może posiadacie jakiekolwiek pozycje książkowe na temat inżynierii finansowej warte polecenia?

Ostatecznie sposób zarządzania posiadanym kapitałem uzależniony jest od szeregu kolejnych parametrów z których każdy winien być poddany szerszej analizie. Jeżeli chodzi o źródła, to w zespole Trader Team korzystamy z autorskich strategii zarządzania kapitałem, które stanowią część składową poszczególnych szkoleń.

Podstawowymi rodzajami strategii zarządzania kapitałem będą tutaj:

- Stały procent

- Stały wolumen

- Zakresy

- Waga

Należy zwrócić jednak uwagę na fakt, że kolejne z możliwych strategii stanowią w dużej mierze ich połączenie lub też bardziej zaawansowaną formę.

W nawiązaniu do strategii autorskich oraz rozwinięcia poszczególnych wariantów, niestety nie mogę przytoczyć ich specyfikacji, gdyż byłoby to nie fair wobec osób korzystających z naszej oferty szkoleniowej. Mam jednak nadzieję, że powyższe rozwinięcie omawianego tematu przybliżyły nieco te elementy, których analizę we własnym zakresie może przeprowadzić każdy, nawet średnio-zaawansowany uczestnik rynku.

Życzę powodzenia!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now

×
×
  • Create New...