Jump to content
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble

hhgjhgjhg

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Earlier
 2. Zarządzanie ryzykiem na forex może być bardzo proste, przetestuj risk reward ratio przez 7 dni za darmo. W załaczniku darmowa wersja na 7 dni. Strona internetowa https://www.riskrewardratio.club/pl Trial RRR MT4.zip Trial RRR MT5.zip
 3. Coraz popularniejsze staje się prowadzenie działalności gospodarczej w prywatnym mieszkaniu, które stanowi własność przedsiębiorcy. Jest to jeden ze znanych i najprostszych sposobów na uniknięcie kosztów związanych z wynajmem i utrzymaniem biura. Osoba, która zamierza otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą, na początkowym etapie, bardzo często decydują się na jej rejestrację we własnym lokum. Jest to pokierowane przede wszystkim oszczędnościami, jak i wygodą. Trzeba jednak pamiętać, że mimo tego miejsca, konieczne jest rozróżnienie wydatków prywatnych od tych, które są ponoszone w związku z działalnością. Jest to istotne ponieważ tylko te znajdujące się w drugiej grupie mogą stanowić koszt uzyskania przychodu. Zgodnie z literą prawa za koszty uzyskania przychodów uznaje się wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zabezpieczenia ich źródła. Ważne jest także pamiętanie o przygotowaniu oświadczenia, w którym przedsiębiorca wykaże jaką dokładnie część mieszkania przeznaczy na prowadzenie swojej działalności. Na ogół nie ma konieczności informowania wspólnoty mieszkaniowej o zamiarze prowadzenia działalności w mieszkaniu. Jednak przed jej rozpoczęciem należy sprawdzić czy taka możliwość w ogóle istnieje w danym budynku. Kolejnym etapem rozpoczęcia działalności jest zgłoszenie w odpowiednim, pod względem zamieszkania, starostwie zamiaru zmiany sposobu użytkowania części bądź całości zamieszkiwanego lokalu. O ile faktycznie do takiej zmiany dochodzi. W ten sposób przedsiębiorca może dowiedzieć się, czy zmiana przeznaczenia lokalu będzie wymagała dodatkowych działań, opłat czy decyzji związanych z rodzajem wykonywanej działalności. W dokumencie składanym do starostwa właściciel musi opisać teraźniejszy sposób użytkowania lokalu oraz nakreśli rodzaj prac, które będzie wykonywał po założeniu firmy. Do takiego zgłoszenia należy dołączyć listę zawartą w ust. 2 art. 71 prawa budowlanego, tj.: • Opis oraz rysunek, przedstawiający lokalizację budynku oraz sąsiadujących obiektów budowlanych • Opis techniczny budynku oraz lokalu mieszkalnego, wraz z charakterystyką zamieszkiwanej nieruchomości, danymi techniczno-użytkowymi oraz wielkościami i rodzajami obciążeń. • Oświadczenie, które mówi, że przedsiębiorca ma pełne prawo do dysponowania nieruchomości na cele budowlane. • Zaświadczenie odpowiedniego organu (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) o tym, że planowany sposób użytkowania lokalu jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Lub (jeśli go brak) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. • Ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę, która posiada uprawnienia budowlane. • Pozwolenia, uzgodnienia i opinie - odpowiednie do rodzaju planowanej działalności. Od momentu ich złożenia starosta ma 30 dni na wniesie ewentualnego sprzeciwu. Jeśli w tym czasie przedsiębiorca nie otrzyma żadnych zastrzeżeń z urzędu, może uznać wniosek za zaakceptowany. Kolejnym i ostatnim krokiem jest rejestracja miejsca prowadzenia działalności w rejestrze CEIDG. ---- Marek Matuszek - 4profit.com.pl
 4. 30 kwietnia to termin, w którym mija czas na złożenie deklaracji PIT. Wypełnianie tego zeznania wymaga skupienia, spokoju i koncentracji, ponieważ bardzo łatwo można popełnić błąd. Pomyłka może zdarzyć się zwłaszcza wtedy, gdy rozliczamy się w ostatnim momencie. Warto odłożyć pośpiech na bok i poprawnie wypełnić wszystkie rubryki. Błędy wiążą się bowiem z dokonaniem późniejszej korekty lub opóźnieniem zwrotu podatku. Należy zaznaczyć, że możliwe pomyłki dotyczą praktycznie w każdym przypadku deklaracji złożonej w formie papierowej. W związku z tym, lepszym rozwiązaniem jest rozliczenie elektroniczne, gdzie podatnicy mogą pomylić się dużo rzadziej. Wśród najczęściej popełnianych błędów podczas wypełniania PIT, wyróżnić można m.in. : Brak podpisu podatnika Należy mieć świadomość, że nawet bezbłędne wypełnienie zeznania PIT jest niewystarczające, jeżeli nie zostanie ono podpisane. Brak podpisu na końcu deklaracji sprawia, że jest ona nieważna. Złożenie deklaracji na błędnym formularzu Unikaj błędu użycia nieaktualnych druków PIT. Obowiązkiem podatników jest złożenie zeznania PIT za pomocą aktualnie obowiązujących formularzy, których wzór ogłasza Ministerstwo Finansów. Niewłaściwy identyfikator podatkowy Osoby, które nie prowadzą firmy lub przedsiębiorcy bez opodatkowania VAT powinni wpisać do formularza nr PESEL. Pozostali, którzy prowadzą działalność gospodarczą, wpisują nr NIP. Oprócz tego, należy mieć również na uwadze, aby wprowadzić prawidłowy ciąg liczb. Nieprawidłowa kolejność małżonków Gdy małżonkowie wspólnie wypełniają PIT, sami mogą zdecydować, kto z nich przyjmie rolę podatnika, a kto zostanie określony jako małżonek podatnika. Po podjęciu takiej decyzji, muszą stosować się do niej przez cały czas wypełniania deklaracji. Błędne zaokrąglanie kwot Pomyłką jest m.in. niewłaściwe zaokrąglanie kwot, brak zaokrąglenia kwot w miejscach, gdzie jest to wskazane oraz sytuacja odwrotna – zaokrąglanie ich tam, gdzie nie powinno się tego robić. Wypełnij swoją deklarację starannie. Świadomość możliwych błędów oraz dokładność pomogą Ci uniknąć niechcianych pomyłek i ewentualnej korekty zeznania podatkowego. Powyższe pomyłki dotyczą rozliczania PIT w wersji papierowej. Decydując się jednak na elektroniczne wysłanie zeznania podatkowego, ważne jest, aby nie tylko prawidłowo wypełnić wszystkie formularze, rubryki, ale także wysłać je do właściwego urzędu skarbowego oraz odebrać potwierdzenie odbioru. ---- Marek Matuszek - 4profit.com.pl
 5. Na rynkach finansowych ważne jest, aby zrozumieć, że nie jesteśmy w stanie ich kontrolować. Nie możemy jednak pozwolić, aby one kontrolowały nas. System transakcyjny jest w tym przypadku sposobem nie tylko na to, aby odpowiednio reagować na to, co na tym rynku się dzieje. Odpowiedź na każdą sytuację rynkową w postaci formalizacji strategii pozwala nam na kontrolę tego, jak my zachowamy się w danej sytuacji panującej na wykresie. Dzięki jasnym zasadom uwzględniającym nie tylko moment otwarcia pozycji, ale także sposób jej utrzymywania, jak również zamknięcia - mamy szansę na ogarnięcie tego całego chaosu. Patrząc na sprawy od strony praktyczne jesteśmy w stanie też stwierdzić jaką pozycję w zgodzie z danym systemem mielibyśmy otwartą (lub nie) w każdym punkcie w historii. Wspomniany chaos pojawia się przed nami na starcie, gdy dopiero stawiamy pierwsze kroki na giełdzie, ale niekiedy zostaje z nami do końca. Ewentualnie nawet ten koniec powodując. Sposobem jest jego wyeliminowanie właśnie przez dopracowanie profesjonalnego systemu transakcyjnego. W co wlicza się oczywiście rzetelne testowanie. Według mnie dopiero wraz z tym istnieje dopiero szansa na zyski z handlu.
 6. Na stronie głównej serwisu www.TraderTeam.pl pojawiła się aktualizacja, która również ma znaczenie dla naszego forum. Idzie kolejna reaktywacja Trader Team, a co za tym idzie wspólny rozwój tradingowy! NAUCZ SIĘ PROFESIONALNEGO HANDLU NA RYNKACH FINANSOWYCH Nasz główny trener posiada 15-letnie doświadczenie na rynku, a niemal połowę tego czasu spędził równolegle w Departamencie Skarbu w Bankowości Prywatnej, pracując jako Dealer Walutowy oraz Ekspert ds. Rynku Finansowego. Poznał w tym czasie dobrze globalny świat finansów, a potem jako Senior Manager opiekujący się portfelami jednych z najbogatszych ludzi w kraju, szlifował swoją wiedzę o rynku. Dopiero teraz po zakończeniu umowy z jednym z banków może ponownie swobodnie przekazywać swoją wiedzę. Powyższe oczywiście nie daje Tobie żadnej gwarancji sukcesu, ale jednak potwierdza, że uczyć Cię będzie osoba posiadająca unikalne w skali krajowej umiejętności i doświadczenie rynkowe.
 7. Technical Analysis on EUR USD or GBP USD EUR/USD Pair Traded Near to the Psychological at Level 1.23 The EUR/USD pair is traded at the level by the psychological level at 1.23 according to the press time that was failed to the foothold that will seem above at the level by fourth straight trading day on this Tuesday. If we see the repeated rejection above at the level by 1.23 that indicates the uptrend exhaustion to validate the 14-day Relative Strength Index Bearish Divergence. The Quick progress seems above at the level by 1.23 to the uptrend going on the other hand the downside level seems at the violation support at the level by 1.2215 to the temporary bear reversal that will shift to the risk sub at the level 1.21. GBP/USD Pair Seems at Bulls Eye With two Week Old Previous Support to level 1.3600 The GBP/USD pair picks up near the level of 1.3628 during this Wednesday according to the Asian Session. In Addition, the successful trading seems beyond the 50 HMA bullish to the MACD and the GBP/USD to the Past 100 HMA to the upside of the pair. Be that as it may, potential gain moves past-1.3645 will have an uneven street as the month to month top close to 1.3705 and March 2018 low around 1.3710 stands tall to test the GBP/USD strength. On the other side, 50-HMA and 100-HMA, separately around 1.3615 and 1.3550, limit the transient drawback of the GBP/USD costs. Should GBP/USD bears rule past-1.3550, there are various backings around 1.3530-20 in front of featuring the sub-1.3500 zone. Get more information visit https://xtreamforex.com
 8. Technical Analysis on EUR USD or USD CAD EUR/USD Pair Goes to the Bids to Top Around Level At 1.2300 The EUR/USD pair will poke at the 32 months high as compare to the previous day that would take round at the level by 0.12% intraday during this early Thursday. The pair will be jumped to the multi-month high after clearing the December top. The EUR/USD buyers are successfully trading above at the level by 10-SMA and go upward to the sloping trend line to the MACD to the flirts bulls. At present, the upside momentum seems to ascend trendline at the level by 1.2370 now to the round figure .2400. In actuality, a disadvantage break of the early-month high close to 1.2270 can re-test the 10-day EMA level of 1.2230. However, trendlines extended from early November and December 09, individually around 1.2215 and 1.2200, will test the statement's further shortcoming. For a situation where the EUR/USD bears retake control below at the level 1.2200, the 1.2000 and the early November high close to 1.1920 will pick up the market's consideration. USD/CAD Pair Ignore the Falling Wedge on 1D The USD/CAD seems around the mid at the level by 1.2700 the recent downside to the momentum during the Thursday trading session. The pair dropped below the level by 10-day SMA to the previous day. All things considered, two skips off 1.2688, the multi-month low blazed before about fourteen days, are on the USD/CAD dealers' radar right now. However, any further drawback will be tested by the lower line of the expressed example close to the level of 1.2590. Then, potential gain freedom of 10-day SMA, at 1.2827 presently, will eye to affirm the expressed bullish example with a break over the 1.2870 obstruction line. In spite of the fact that a fruitful move past-1.2870 hypothetically demonstrates a slow run-up past 1.3500, 50-day SMA close to 1.2970, the 1.3000 thresholds, and numerous tops underneath 1.3400 can challenge the bulls during the ascent. Get more information visit https://xtreamforex.com
 9. Technical Analysis on EUR USD or GBP USD EUR/USD Pair Shows On Bulls to at the level by 1.2275 to Resistance Confluence The EUR/USD is the mark to the 0.15% to the intraday gain that currently around at the level by 1.2275 to keeping the previous days to the momentum inside the ascending trend channel to the formation to the Wednesday Asian Session. Moreover, the currency major has printed the three-day winning streak to the strong RSI and the Bullish MACD in which it will turn highlights to the strength to the resistance channel to the monthly high. It should, notwithstanding, be noticed that the pair's capacity to cross 1.2275 will invigorate the multi-month high glimmered prior while peering toward the April 2018 pinnacle encompassing 1.2415. During the potential gain, the 1.2300 edges can offer a moderate end while the March 2018 high of 1.2476 can challenge EUR/USD purchasers thereafter. Then, the past opposition line, presently upholds, at 1.2230, confines the pair's pullback pushes forward of the channel uphold close to 1.2210. In the event that at all the EUR/USD traders hide in around at the level 1.2210, the 1.2200 adds a channel to the disadvantage focusing on the mid-month low around 1.2130/25. GBP/USD Pair Extends to the 21 days SMA to Bounce off to Resistance Line The GBP/USD pair picks the bids near to the level by 1.3535 to the 0.27% intraday in this Wednesday’s to the Asian Session. To stretch the cable and U-turn to the 21 days SMA to the buyers to falling to the trend line. To seems the RSI conditions to the trading above the 21 days SMA to the upward sloping trend to the bulls that will set the level by the monthly peak to the surrounding level by 1.3620. Should authentic purchasers keep the reins past-1.3620, March 2018 low around 1.3710 will be the key? On the other side, the 1.3500 edges can offer prompt help in front of the 21-day SMA, as of now around 1.3430. However, GBP/USD bears are less inclined to intercede except if seeing a day by day close beneath the multi-day-old helpline, at 1.3255 at this point. For more information visit https://xtreamforex.com
 10. Technical Analysis on Gold & Silver XAU/USD Pair Goes Intraday High Below at Level $1,900 to US Stimulus Updates The Gold price seems near at the level of $1,880 during the Tuesday Asian Session. The pair will stretch the latest pullback to the level by $1,871 to the previous downbeat. If we have a look at the market moves of the market optimism to the US coronavirus aid package news. Not all things sign by President Trump crossed the House on Tuesday as policymakers cast a ballot 322-to-87 to supersede one of Mr. Trump's rejections, underscoring the broad notoriety of the military enactment, which approves a salary increase for the country's soldiers, said The New York Times. On the other hand the S&P 500 backdrop to the wall street to the benchmarks that will refresh the tops to the futures prints to the mild gain to the 3,700 according to the press time. The unless providing the trendline that was following from the November 30 at the level by $1,878 and now the gold prices eye is at the level by $1,900 threshold. XAG/USD Grinds to the Level Back to the Asian Session to Level by $26.50 to More Than 3.0% The silver prices are substantially higher on the first trading day to the final trading week. Moreover, the volume of the many markets participants to the particular Europe and North America that is still away from for the Christmas and New Year Celebrations to the fundamental developments. The XAG/USD trade gains will be going more than the 3.0% on the day to the precious metal will rally above the level by $26.00 during the early trading session. The outcome is that stocks are extensively higher, US securities are lower (likewise reflecting desires for more inventory as the public authority issues obligation to support its upgrade) and unrefined petroleum, mechanical metals, and valuable metals markets are comprehensively higher. USD is likewise barely more fragile on the day, however, FX markets conditions have been somewhat choppier. To know more visit https://xtreamforex.com
 11. Dodatkowe informacje: Jeśli wykresy nakładają się na okno RRR, kliknij przycisk F8, a pojawi się okno Właściwości, w którym należy odznaczyć "Wykres na pierwszym planie" Możesz przetestować pełną wersję tego narzędzia przez 7 dni, całkowicie za darmo! Strona internetowa https://www.riskrewardratio.club/pl
 12. Major Economic Events in the 1st week of August 2020 Get all updates on international economy, Business news, Global market news, world business, and global business trade on Business Standard. Major Economic Events in the Market this week are as following: 3 August 14:00 USD ISM Manufacturing Employment Index It shows the business conditions in the US manufacturing sector to predict the overall conditions of the US. It will be consensus with the 48.4 and the previous forecast was 52.6 it will predict that it will seem 50-50 positive and negative effect for USD. 4 August 22:45 NZD Employment Change and Unemployment Rate (Q2) Unemployment Rate: It shows the unemployed workers divided by the total civilian force. It will be expected that if the rate is up it will weaken the New Zealand economy on the other side decrease in the Figure will seem as positive or bullish for the NZD when the increase is seen as the negative. Employment Change: Employment change measures the change in the number of employed people. It will be expected to implications for consumer spending to economic growth. High is seen as positive for the NZD and low reading is seems negative. 5 August 9:00 EUR Retail Sales (YoY) (Jun) Retail Sale measures the performance in the retail sector in the short term. It will reflect the rate of change in sales. It will expected usually the positive economic growth in Bullish while the low reading seems Negative. 14:00 USD ISM Non-Manufacturing (PMI)(Jul) It shows the business conditions in the US non-manufacturing sector. The non-manufacturing sector does not influence either positively or negatively. 6 August 06:00 GBP Bank of England Monetary Policy It will analyze the quarterly report in the inflation projections based on the Monetary Policy committee bases. Expected that high reading is seen as positive for the GBP. 7 August 12:30 USD NFP (Nonfarm Payrolls) The monthly changes in payrolls can be extremely volatile, due to its high relation with economic policy decisions made by the Central Bank. The number is also subject to strong reviews in the upcoming months, and those reviews also tend to trigger volatility in the forex board. Generally speaking, a high reading is seen as positive (or bullish) for the USD, while a low reading is seen as negative (or bearish), although previous months reviews and the unemployment rate are as relevant as the headline figure, and therefore market's reaction depends on how the market assets them all. For More information about Economic Events click here: https://xtreamforex.com/economic-calendar/
 13. Technical Overview of EUR/USD, and AUD/USD Currency Pairs!! The EUR/USD pair was at the edge with the above level at 1.1450 with the year to date high at the level 1.1492. Moreover, the pair will be rose up to a higher level at 1.1467 that will be dropped sharply to level 1.1400 before going to snapping back again. If we talk about the Today the pair will still at the higher for the EUR. It could reach level 1.1492. On the downside, the pair will be a breach at the minor level with the minor support of 1.1425 that will build up the momentum. The declining upward pressure got a lift, though a minor one as EUR rose to a high at the level 1.1467 yesterday (20 Jul) before settling marginally higher at 1.1444 (+0.16%). From here, the possibility for a break of 1.1492 has expanded however taking into account the still 'provisional' force, it is left to be checked whether EUR can extend out its benefit to 1.1540. In general, the uplifting standpoint for EUR is regarded as flawless except if there is an entrance of 1.1375. The Pair were previously closed at level 1.1444. The support and resistance level for the pair will be 1.1398 and 1.1444. AUD/USD AUD/USD rises to 0.7033, up 0.20% on a day, during the early Tuesday. The pair as of late profited by peppy RBA minutes while moving the earlier day's positive thinking. Dealers currently expect remarks from the RBA Governor Philip Lowe for a supported course. Minutes of the most recent RBA financial approach stated, "Individuals concurred that there was no compelling reason to modify the bundle of measures in Australia in the current condition." This opposes the prior expectations that the policymakers are stresses over the second introduction of the coronavirus (COVID-19). The Pair were previously closed at level 0.7013. The support and resistance level for the pair will be 0.7008 and 0.7024 Upcoming ECONOMIC Event’s · AUD RBA Governor Lowe Speech · CAD Retail Sales m/m · CAD Core Retail Sales m/m www.xtreamforex.com
 14. Basic Terms before Going to Start Forex Trading !!! There are different types of things you will need to learn before going to trade in the Forex. In this article we will some of the important terms to understand the basic concept of the Forex trading that is as given below: Pip Pip stands for 'Point In Percentage’. It will be defined as the fourth digit after the decimal point in the currency price. Copy Trading Copy trading is one of the better options for the beginner. It will allow the trader to copy the trades of the experienced trader by choosing their trades. CFD Trading The CFD stands for Contract for difference. In the present scenario, the CFD Forex trading is one of the most common ways for people to trade Forex. To trade in CFD's in which you basically creating the contract to buy the asset at a certain currency price. Scalping Scalping is defined as the sophisticated form of the Forex trading in which the trader will open and close the order very quickly. Create a Demo Account To start Forex trading you will need to open the demo account with the reliable ECN broker. Choose the offers of the Bonuses and the promotions given by the broker to start risk-free trading. Spread Spread is generally defined as the difference between the Ask and the Bid price of the currency pair. Technical Analysis Technical Analysis will indicate the market movements in the historical charts. Fundamental Analysis Fundamental analysis will analyze the Forex market by the economic, social, and political forces that will affect the currency pairs. Bull Market (Bullish) A bull market will be defined as the bullish market in which the currency price expected to go up. Bear Market (Bearish) A bear market will be defined as the Bearish market in which the currency price will expect to going down. Up Coming Event's · EUR EU Leaders Summit · GBP BoE Governor Bailey Speech For More in Formation visit Economic calendar
 15. Today we are discussing Technical and Fundamental Overview of USD/JYP and GBP/USD USD/JPY Will Tracks the Risk of Barometer Go Above 107.00 The USD/JPY will extends and rises at the 107.64 upto the 0.11% on a day according to the Tokyo Session that will ticked down on the Mood On This Monday. The pair will initially go down from 107.51 to 107.45 during the early session in Asia. It will go to the run up attack on Thursday near the top level 107.75. The US president Donald Trump tweets defies the Surge in the Coronavirus numbers that will affect the world's largest economy.As per the latest data recorded by the figure above the 50,000 into the start of the month. Moreover the pair will be previously closed at the near 107.40 that will go below the 50 day SMA. It will seem reverse to the path directing towards 108.00. Technical Overview of GBP/USD The GBP/USD will take the bid and go near the 1.2490 up to the 0.05% during this Monday on Asian Session. The Cable pair will extend the bounce off on this Friday with the bounce off 200 bar SMA. It will reach the head and shoulder pattern formation according to the 4 hour chart. The neckline of the Pair shows the bullish pattern that will join the Retracement level on 10-29 level that will add strength to the upside barrier. It will increase the conditions with the RSI trading condition that will go to the sustained trading beyond the 200-Bar SMA. The pair was previously traded at 1.2483. The resistance level for the pair will be 1.2497 and the support level for the pair will be 1.2473. Forex Economic News Although probably the market may more fluctuate at evening as United States will present the data of ISM Non-Manufacturing PMI. This survey will be based on 400 non-manufacturing (or services) firms' purchasing and supply executives, within 60 sectors across the nation, by the Institute of Supply Management (ISM). And even a Bank of CANADA(BOC) will present the data on business. The bank will present the survey report of the business which are going on & the business which are stopped or trying to resume. The latest news came that the American Rapper Kanye West has planned to run for US President election 2020.But till now Kanye West didn't announce officially. So, is the news true or its just a publicity stunt! Daily Upcoming Events! EUR Retail Sales m/m EUR Retail Sales y/y USD ISM Non-Manufacturing PMI For More Updates visit our website :- www.xtreamforex.com
 16. W zasadzie wiele poprzednich stron wątku mógłbym podsumować w ten sposób, że w początkowym etapie należałoby skupić się na czterech podstawowych elementach: Uczyć się Analizować Testować Motywować ad 1. Nauka polega na tym, że trzeba naprawdę dużo czytać, oglądać i poznawać teorii. Nie skłamię, gdy napiszę, że w pierwszych trzech latach na rynku przeczytałem ponad 100 książek związanej stricte z teorią rynków. Spędzałem na zgłębianiu tajników rynku niekiedy nawet po kilkanaście godzin na dobę. Może i pomógł mi fakt, że zaczynałem jako nastolatek, gdzie dzisiaj po trzydziestce ciężko byłoby wygospodarować aż tyle czasu na edukację. Nigdy bym jednak jej nie decydował się na świadome jej zaniedbywanie. Dotyczy to zarówno samych mechanizmów funkcjonowania rynku, obowiązujących pojęć czy kwestii technicznych. Każdy z tych aspektów może definiować drogę, jaką ostatecznie obierzemy. Możemy bowiem pójść przykładowo tak samo w kierunku analizy wykresów, jak również zrozumienia kwestii makroekonomicznych. W tej sytuacji możemy poruszać się z wykorzystaniem zupełnie odmiennej terminologii, ale też korzystać z innych narzędzi czy też platform analitycznych. Prawdę powiedziawszy wybór dotyczący powyższych kwestii może rzutować nawet na ofertę brokerską, którą ostatecznie wybierzemy. Każda z firm inwestycyjnych może proponować bowiem zupełnie odmienną tabelę opłat i prowizji w zależności od rynków na których zdecydujemy się handlować, jak również odmiennego wsparcia sposobu w jaki będziemy dokonywali analizy rynku. ad 2. Skoro jesteśmy już przy analizie, to nie sposób nie zatrzymać się przy niemal najważniejszym aspekcie pracy każdego samodzielnego inwestora. Jest to punkt, który zbyt często jest pomijany, a który odgrywa najważniejszą rolę w procesie handlu na rynkach finansowych. Nie da się bowiem dojść do świadomego wniosku, iż należałoby zająć pozycję na danym walorze, bez dokonania oceny aktualnej sytuacji. Nawet jeśli w tym celu wykorzystujemy narzędzia automatyczne, to analiza tak czy inaczej musi zostać wykonana. W zasadzie również w takiej sytuacji i tak najpierw my sami musimy podać kryteria, które będą brane pod uwagę przez nasz system. Oznacza to zatem, że chociażby w początkowej fazie analiza musi być przez nas wykonana. ad 3. Powyższe znów naturalnie prowadzi nas do kolejnego elementu, jakim jest testowanie. Nie stworzymy kompletnej strategii bez przetestowania jej założeń. W przypadku wspomnianych już sformalizowanych systemów transakcyjnych (automatycznych czy nie) niezbędne jest najpierw sprawdzenie na danych historycznych czy nasze założenia mają sens. Osobiście dopiero w następnym kroku uznaję za zasadne sprawdzenie teorii na drobnych kwotach, zanim określone narzędzie zostanie dołączone do ogólnego arsenału. Notabene nawet geopolityczne strategie typu event-driven czy global-macro w których również się specjalizuję (zaraz obok systemów transakcyjnych opartych na analizie samej ceny instrumentu) wymagają sprawdzenia czy istnieją rynki, które mogą zareagować na nasze założenia. Należy tutaj sprawdzić również czy w przeszłości występowała korelacja ze zdarzeniami analogicznymi do tych aktualnie panujących. ad 4. Na sam koniec mamy na tapecie motywowanie do konsekwentnego działania, cierpliwie czekając na pojawiające się efekty naszej pracy. Rynki nie różnią się wiele od dyscyplin sportowych, gdzie chcąc pozostać na szczycie - powinniśmy cały czas szukać inspiracji do utrzymania odpowiedniego tempa działania. W tym celu można odszukać inwestorów, którym już udało się przejść drogę z której sami moglibyśmy wiele się nauczyć. Oczywiście ostatecznie najbardziej może motywować osiągany sukces, jednak on jest na rynku ulotny i zanim znów się pojawi - dobrze jest umieć odpowiednio ładować swoje akumulatory. Na każdego z nas działają zupełnie inne bodźce motywacyjne. Wierzę jednak, że poznając kolejne ikony świata tradingu, jak również ich historie - każdy z nas może wyciągnąć coś dla siebie. Jeżeli nie pomaga biografia danej osoby, to zawsze można sprawdzić z jakich narzędzi korzysta. Nigdy nie wiemy, który wątek zachęci nas do dalszych samodzielnych poszukiwań. Cztery powyższe punkty to zaledwie wierzchołek góry lodowej, aczkolwiek zawsze dobrze jest od czegoś zacząć. W tym przypadku jednak te same elementy mogą pomagać zarówno w początkowej fazie rozwoju, jak i na późniejszym etapie naszej rynkowej przygody. W zasadzie muszę przyznać, że sam po kilkunastu latach zbierania doświadczeń, nadal w podobny sposób podchodzę do funkcjonowania na rynkach finansowych.
 1. Load more activity
×
×
 • Create New...