Jump to content
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble

hhgjhgjhg

nemesis

Analiza techniczna

Recommended Posts

Analiza techniczna jest typem analizy rynków finansowych (w naszym przypadku rynku walutowego), która opiera się wyłącznie na danych historycznych. Przez te dane rozumiemy kształtowanie się kursów walorów finansowych w przeszłości. Mówiąc wprost – analiza techniczna opiera się na badaniu wykresów, przedstawiających przeszłe wahania poziomu cen danego instrumentu. Badanie wykresów ma pomóc w przewidywaniu przyszłych kursów (cen) na rynku.

Poza analizą techniczną, inwestorzy do określania przyszłych cen wykorzystują również analizę fundamentalną, które na rynku walutowym opiera się na badaniu wskaźników makroekonomicznych. Od inwestora zależy, którą drogą podąży. Istnieje odwieczny spór pomiędzy analitykami technicznymi i fundamentalnymi o wyższość jednej analizy nad drugą. Spór najprawdopodobniej nigdy się nie skończy, ze względu, że można osiągać przyzwoite rezultaty zarówno przy użyciu analizy technicznej, jak również analizy fundamentalnej. Dość mocno zakorzeniona i często powtarzana przez inwestorów jest informacja, według której analizę techniczną używa się dla prognozowania przyszłych cen/kursów w krótkim/średnim okresie czasu, natomiast przy pomocy fundamentów bierze się pod uwagę długi okres trwania inwestycji.

Do obrony swoich racji, analitycy techniczny używają trzech argumentów

1. Rynek dyskontuje wszystko – wychodzi się z założenia, że rynek wie wszystko i w cenie uwzględnione są wszelkie czynniki, które ją kształtują. Nie ma sensu tracić czasu na zastanawianie się jakie czynniki wpływają na poziom cen, bo wszystko mamy idealnie zobrazowane na wykresie przez wykres ceny. Ze względu na ten stan rzeczy dla łatwiejszego prognozowania przyszłych cen należy używać analizy technicznej i związanych z nią wskaźników. W dużym skrócie można powiedzieć, że cała sytuacja gospodarcza dwóch krajów odzwierciedlona jest w wykresie określonej pary walut w przypadku rynku walutowego.

2. Ceny podlegają trendom – z badań wykresów wywnioskować można, że ceny podlegają trendom. Wyróżnia się trzy rodzaje trendów: rosnący, malejący i horyzontalny (boczny). Wiedząc jaki panuje trend w danej sytuacji, inwestor zajmuje odpowiednią pozycję na rynku. W momencie kształtowania się trendu wzrostowego/spadkowego należy zajmować pozycje długie/krótkie. Taką zależność uzyskuje się, zakładając, że większe jest prawdopodobieństwo kontynuacji trendu niż jego przełamania.

3. Historia się powtarza – analitycy techniczni badający wykresy, doszli do wniosków, że pewne sytuacje zaistniałe w przeszłości mają tendencje do powtarzania się. Opracowano szereg wzorów, potocznie nazywanych formacjami, które maja pomóc inwestorom w przewidywaniach przyszłych cen. Dodatkowo uważa się, że ludzkie zachowania są powtarzalne, co dodatkowo wpływa na wartość schematów/formacji na wykresie.

Do najczęściej wykorzystywanych metod analizy technicznej należą:

- formacje liniowe

- formacje świec japońskich

- wskaźniki

- poziomy <a href="http://www.forum.traderteam.pl/viewtopic.php?t=12" title="liczby fibonacciego na forexie">Fibonacci</a>ego

- fale Elliotta

Nie sposób opisać wszystkich narzędzi jakimi posługują się analitycy.

Serdecznie zapraszam wszystkich do tematów odnośnie analizy technicznej.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now

×
×
  • Create New...