Jump to content
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble

hhgjhgjhg

nemesis

Produkt Krajowy Brutto (PKB)

Recommended Posts

Jednym z najbardziej z oczekiwanych przez inwestorów wskaźnikiem ekonomicznym jest Produkt Krajowy Brutto (<a href="http://www.forum.traderteam.pl/viewtopic.php?t=263" title="produkt krajowy brutto - pkb">pkb</a>). Każdy kto chodź trochę zwraca uwagę na dane makroekonomiczne wie, że potrafi on namieszać na rynkach finansowych. Wszystko to ze względu, że najbardziej odzwierciedla stan gospodarki i kierunek w którym zmierza.

<a href="http://www.forum.traderteam.pl/viewtopic.php?t=263" title="produkt krajowy brutto - pkb">pkb</a> to suma wartości rynkowej dóbr i usług finalnych, wytworzonych w danym kraju w określonym czasie przy wykorzystaniu wszystkich jego zasobów, nawet jeśli ich właścicielami są podmioty zagraniczne. Podstawy ekonomi – Roman Milewski

produkt krajowy brutto w polsce na tle europy

www.biec.org

W przypadku <a href="http://www.forum.traderteam.pl/viewtopic.php?t=263" title="produkt krajowy brutto - pkb">pkb</a> bierze się pod uwagę to co zostało wyprodukowane w danym kraju, nawet w przypadku gdy zostało to wytworzone przez kapitał zagraniczny. Inna sytuacja jest w przypadku Produktu Narodowe Brutto (PNB) do którego zalicza się wszystko co zostało wyprodukowane przez obywateli danego kraju, nawet jeżeli produkcja obywa się za granicą.

Dla lepszego oszacowania stanu gospodarki i tym samym wpływu na kurs walutowy bardziej przydatny będzie <a href="http://www.forum.traderteam.pl/viewtopic.php?t=263" title="produkt krajowy brutto - pkb">pkb</a>, niż PNB ze względu na jego krajowy charakter.

Do obliczania <a href="http://www.forum.traderteam.pl/viewtopic.php?t=263" title="produkt krajowy brutto - pkb">pkb</a> służą trzy metody:

a) metoda sumowania produktów finalnych – sumuje się wartość finalną wytworzonych produktów i usług w danym kraju. (produkty które trafiają do ostatecznego użytkownika)

b) metoda sumowania dochodów – sumuje się dochody uzyskane przy wytwarzaniu produktów i usług

c) metoda sumowania wydatków - sumuje się wydatki poniesione na różnego rodzaju produkty i usługi

Dobry stan gospodarki udokumentowany wzrostem <a href="http://www.forum.traderteam.pl/viewtopic.php?t=263" title="produkt krajowy brutto - pkb">pkb</a>, będzie przyczyniał się do wzrostu wartości danej waluty krajowej. Ma na to głównie wpływ: wzrost produkcji, inwestycji z zagranicy oraz eksportu. Powoduje to wzrost popytu na dana walutę, który bezpośrednio wiąże się ze wzrostem jej kursu. Dodatkowo gdy <a href="http://www.forum.traderteam.pl/viewtopic.php?t=263" title="produkt krajowy brutto - pkb">pkb</a> rośnie kraj narażony jest na wzrost inflacji co jak już pisałem ma wpływ na wzrost stóp procentowych, które z kolei przyciągają dodatkowych inwestorów z zagranicy zainteresowanych wyższym oprocentowaniem lokat, obligacji itd.

Bibliografia:

Podstawy ekonomi – Roman Milewski

Wskaźniki ekonomiczne - Richard Yamarone

Wykłady

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now

×
×
  • Create New...