Jump to content
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble

hhgjhgjhg

Denon

Kolejność celów inwestycyjnych

Recommended Posts

Coraz częściej spotykam się inwestorami, którym rzeczywiście udało się wyznaczyć sobie cele, do których to osiągnięcia dążą. Wyznaczenie celów inwestycyjnych nie jest jednak ostatnim elementem układanki.

Chciałbym przedstawić pewną kolejność ustalania celów inwestycyjnych, której stosowanie w dużej mierze może przyczynić się do osiągania zadowalających wyników z inwestycji. Co ciekawe - prezentowaną strategię można z powodzeniem stosować w przypadku większości inwestycji (nie tylko giełdowych).

1. Ochrona kapitału.

Punktem pierwszym, na którym powinno nam najbardziej zależeć jest ochrona kapitału, który przeznaczyliśmy na inwestycje. Każdy chce zarabiać, lecz często okazuje się, że nie jest to tak proste, jak mogłoby się wydawać. Jest to powód dla którego w pierwszej kolejności powinniśmy zastanowić się jak najlepiej ochronić się przed stratami.

Jednym z możliwych rozwiązań jest zastosowanie odpowiednio bezpiecznej strategii zarządzania kapitałem, która stawia na wspomnianą ochronę kapitału. Zawsze przecież można zmienić strategię w momencie, gdy nasz kapitał bazowy (zainwestowana kwota początkowa) będzie już bezpieczny.

2. Generowanie zysków.

Dopiero w przypadku, gdy pierwszy cel jest osiągnięty - możemy przejść do pracy nad generowaniem zysków. Wydaje się być logicznym spostrzeżenie, iż o wiele łatwiej troszczyć się o zyski w momencie, gdy nie musimy się martwić o odrabianie strat.

Generowanie zysków powinno być integralną częścią ochrony kapitału. Możliwość zmiany strategii na nieco bardziej agresywną jest możliwe dopiero w przypadku, gdy udało nam się wypracować odpowiedni zysk.

Przykładową strategią przy tym etapie może być skupienie się na zarobieniu 10% od początkowego kapitału. Dopiero potem możemy myśleć o zmianie strategii. Nie wolno nam jednak zapominać, że dobrym rozwiązaniem byłoby stworzenie nowej strategii, która charakteryzowałaby nasz zysk, jako całkiem nowy kapitał bazowy.

Prezentowany przykład ma jednak swoje wady. Jeżeli początkowo zdecydowaliśmy się na przeznaczenie określonej kwoty na inwestycje, to powinniśmy ją jak najlepiej wykorzystać do osiągnięcia odpowiedniej stopy zwrotu, zamiast odsuwać ją na bok.

Istotne jest to, że obojętnie jaką strategię wybierzemy - powinniśmy mieć na uwadze ochronę, a dopiero później generowanie zysków z kapitału.

3. Maksymalizacja zysków.

Wiele strategii zakłada maksymalizację zysków, która ma miejsce już w początkowej fazie inwestycji. Nie uważam tego jednak za najlepsze posunięcie, gdyż ryzyko utracenia środków jest w tym przypadku o wiele większe, niż wtedy, gdy stosujemy kolejność osiągania celów inwestycyjnych.

Strategii zakładających maksymalizację zysków jest wiele. Do najbardziej popularnych można zaliczyć m.in. zmianę zarządzania kapitałem na jego bardziej agresywną formę. Drugim przykładem jest przeznaczenie odpowiedniej części zysków (np. 25% zysków za dany okres) na poszczególne inwestycje, odznaczające się zwiększonym ryzykiem.

Wyznaczenie odpowiednich celów jest istotne, lecz jeszcze większe znaczenie ma ustalenie odpowiedniej kolejności w ich osiąganiu.

Wiele razy spotkałem się z wyznaczaniem jednego celu. Wydaje mi się jednak, że takie podejście nigdy nie będzie mogło konkurować z ustaleniem kolejności trzech następujących po sobie celów, gdzie każdy jest nieoderwanie związany z poprzednim.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now

×
×
  • Create New...