Jump to content
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble

hhgjhgjhg

nemesis

Analizy EUR/GBP

Recommended Posts

Na dość spokojnej parze E/G obserwowaliśmy przez ostatnie 2 miesiące powolny wzrost o łączne wartość ok. 1000 pipsów. Przez cały ten okres nastąpiły 3 korekty i właśnie ma miejsce 4 - największa z nich wszystkich. Może to być sygnałem odwrócenia się trendu, dlatego też najbliższe 2-3 dni będą dość ważne dla przyszłego kształtowania się tej pary. Aktualnie zatrzymaliśmy się na poziomie 0.9079, który jest wsparciem ukształtowanym, aż przez 4 wierzchołki oraz dodatkowo przez zniesienie Fibo 38.2. Odbicie od tego poziomu będzie zapowiadało dalsze wzrosty, natomiast w momencie przebicia należy spodziewać się 100 pipsowego ruchu w dół do kolejnego wsparcia.

eg.gif.4c8c1b554df7bd50d4d81af708fcf0ea.

Edited by Guest

Share this post


Link to post
Share on other sites

Poziom, który wyznaczyłem wcześniej został kilku krotnie przetestowany i jak na razie nie mamy obranych konkretnych kierunków na rynków. Z historii można zauważyć, że moment niezdecydowania zazwyczaj trwał 2-3 dni, więc niebawem coś powinno się wydarzyć.

eg.gif.99f9b7d9bf91170eaa4adb77b719e898.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sytuacja już się wyjaśniła i nastąpiło odbicie. Euro w stosunku do funta powinno wzmocnić się min. 50 pipsów. a jak przebije najbliższy opór to przewiduję dalsze wzrosty o ok. 200 pipsów.

eg.gif.e325dc646952942315ddee410dabf8bc.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Doczekaliśmy się przebicia, a na daną chwilę wynosi ono 80 pipsów. Zakładam, że w przeciągu kilku dni dobijemy do poziomu 0.95, natomiast teraz możliwa jest krótka korekta.

eg.gif.c1e377838bf15da0f5a171c93474b028.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tak jak przewidywałem, ma miejsce korekta, której koniec przewiduje na dzisiaj lub jutro, a później dalsze ruchy w górę. Jednak w momencie przebicia wsparcia, korekta może się bardziej pogłębić.

eg.gif.043c1126344fda28f3b2ec47ccc04161.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mocne i nagłe umocnienie funta na rynku, spowodowało dość duże zawirowania na niniejszej parze, gdzie aktualna sytuacja jest niejasne. Należy przeczekać ten moment, a później ewentualnie podjąć decyzję inwestycyjną.

eg.gif.eb776da02bfaf4b31b8653d5d251835e.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Po gwałtownych spadkach, wykres zatrzymał się w granicach wsparcia na poziomie 0.9079 i aktualnie widzimy lekkie wzrosty na tej parze. Możliwe są dalsze wzrosty, aż do poziomu 0.9300. Możliwa jest również kilkudniowa konsolidacja.

eg.gif.7e65e935a96345c89f060f9e4a0fa0e8.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wykres przebił dwukrotnie wsparcie i aktualnie zmierza w dół, możliwe są dalsze spadki o ok. 90 pipsów, chociaż z drugiej strony odreagowania również może wchodzić w grę.

eg.gif.5f948e645caca12b4bfb1364c20ec56f.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sprawdziły się oba scenariusze: spadek w dół o ok. 90 pipsów, lecz odreagowania nastąpiło dopiero po spadkach. Aktualnie czekałbym z inwestycjami, aż sytuacja się bardziej wyklaruje.

eg.gif.d0f6e57b2ffcaf840155d3729d74dde6.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zanotowaliśmy spadki o 75 pipsów, a następnie miało miejsce odbicie w górę. W dalszym ciągu spodziewałbym się spadków na tej parze.

eg.gif.dedaffbb12a9d59b9705498989bd8cea.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Po lekkich wzrostach, powróciliśmy poniżej poziomu 0.9000. Także w dalszym ciągu podtrzymuję myśl o spadkach na tej parze.

eg.gif.0fa75a9c8540127ff9151a2a641f881a.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Powróciliśmy do wsparcia na poziomie 0.9077 i jak na razie zadziałało ono prawidłowo i dzięki temu można spodziewać się spadków na tej parze.

eg.gif.ff8ff2439cead39cf56a7b4ca2e50fbf.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zgodnie ze wcześniejszymi przewidywaniami, nastąpiły spadki na tej parze i aktualnie znajdujemy się w dolnej granicy konsolidacji. W momencie przebicia się tej granicy można spodziewać się dalszych spadków. Ze względu, że spadki były dość gwałtowne, możliwa jest lekka korekta, a później kolejny test dolnego poziomu konsolidacji.

eg.gif.ed3efe7a60ddf63e6076ae1fec748c38.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wszystko przebiegło zgodnie z przewidywaniami, ale na poziomie ok. 0.8831 (zmiana oporu na wsparcie) nastąpiło odbicie w górę. Możliwy jest wzrost do 0.9077, a później dalsze spadki. Pozostaje tylko czekać na pierwsze sygnały spadków na tej parze.

eg.gif.76aecc2d2955867466e1616b0c6fe876.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jednak kurs przebił się przez opór i aktualnie można by się spodziewać wzrostów, gdzie ograniczeniem od dołu będzie poziom 0.9077.

eg.gif.262ac541fabb9240e3c12b2f5255172c.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Po ruchu w górę nastąpił dość gwałtowny spadek na tej parze. Aktualnie znajdujemy się w strefie, gdzie zarówno wykres może podążyć dalej w dół lub odbić w górę. Jako, że spodziewam się szybszych wzrostów na EU niż GU, bardziej przychylam się do wzrostów na EG.

eg.gif.db088eda0323c8ca95244545cc56adef.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bardzo nieciekawa sytuacja na EG - brak długoterminowych trendów. Pomimo, iż tworzy się coś na kształt kanału spadkowego, osobiście odczekałbym kilka dni na ewentualne podjęcie decyzji.

Pary EU oraz GU tracą na wartości w zbliżonym tempie, dlatego spodziewam się spokojnych ruchów na EG. Wszystko co zostało powiedziane, nie sprzyja do zawierania transakcji.

eg.gif.328ed426cb7d642c407d28502617ade5.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Euro pokazało, że jest bardzo słabe ostatnimi czasy. Mogło to być efektem niekorzystnego wpływu złych wieści z gospodarki Grecji oraz jak się szacuje - gospodarka Hiszpanii też się ma nie najlepiej. Podobna sytuacja ma miejsce również na parze EUR/USD.

Po kilkudniowych spadkach, mamy na daną chwilę trzeci dzień spokojnych ruchów. Zgodnie z wykresem znajdujemy się w granicach konsolidacji w której możemy pozostać na chwilę lub wybić się w jedną ze stron. Osobiście przewiduję, że kurs spadnie do dolnej granicy, która może zostać ostatecznie przebita.

eg.gif.800702678970aeb8b7d33272a492d115.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nawiązując do wcześniejszej analizy, kurs nie zechciał nawet dotrzeć do dolnej granicy konsolidacji. Kilka dni wystarczyło, żeby odrobić gwałtowne spadki, a aktualnie kurs zatracił swój duży potencjał wzrostowy.

Ze względu na brak długoterminowych trendów, pozostaje czekać na sygnały wejścia na rynek.

eg.gif.2934c0e0b1b85396ce08cc80d82a3d1e.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jak na razie, nic nie zmieniło się w odniesieniu do sytuacji na parze EUR/GBP. Utworzyła się konsolidacja o zasięgu ok. 190 pipsów oraz od tygodnia kurs pozostaje na niezmiennym poziomie. Wszystko to powoduje, że niniejsza para nie nadaje się do inwestowania i dla własnego bezpieczeństwa lepiej ją tylko obserwować, pomijając zwierania transakcji.

Spodziewam się, że przez dłuższy czas nic ciekawego na tej parze się nie wydarzy, dlatego nowe wpisy mogą pojawiać się bardzo sporadycznie.

eg.gif.2d97b0ae81e42e5d027b21270c5108fd.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zanotowaliśmy powrót do dolnej granicy konsolidacji (ok. 0.8854) wraz z lekkim przebiciem. Ze względu na to naruszenie granicy, spodziewałbym się lekkiej korekty i dalszych spadków lub od razu mogą nastąpić spadki.

Osobiście chwilę bym odczekał, zważywszy na te kilkudniowe spadki i w momencie korekty i dalszych spadków, podjął decyzję o otwarciu krótkiej pozycji.

eg.gif.e4361c819449bbb7ff723e01d02314a3.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bardzo ładnie zachowała się niniejsza para - przebicie, lekkie zatrzymanie i dalsze spadki zgodne z przewidywaniami. Nie można tego samego powiedzieć o pozostałych parach, które zawiodły na całej linii.

Aktualnie odczekałbym chwilę i przygotowywałbym się do otwierania krótkiej pozycji, ale nie prędzej niż za 2-3 dni robocze.

eg.gif.15293daa848754e02c367de689a94656.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jak na razie wszystko się sprawdza i dokładnie po dwóch dniach nastąpiły spadki. Docelowo spodziewałbym się poziomu 0.8527 za 5-10 dni.

eg.gif.763afd9c9053cc237698a213df94ebc3.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now

×
×
  • Create New...