Jump to content
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble

hhgjhgjhg

Denon

SDR - specjalne prawa ciągnienia

Recommended Posts

W dobie spadającego zaufania do funkcjonowania dolara amerykańskiego, jako głównej waluty rezerwowej, międzynarodowy system walutowy coraz intensywniej wskazuje na SDR, jako możliwego zastępcę amerykańskiej waluty.

SDR (ang. Special Drawing Rights), czyli specjalne prawo ciągnienia to "pieniądz" emitowany przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. W odróżnieniu do tradycyjnych walut jest to narzędzie umożliwiające realizację wielu funkcji tradycyjnego pieniądza, jednak zgodnie z definicją nie może być ono tak nazywane. Różnica polega bowiem na tym, że za SDR nie możemy nic kupić w żadnym sklepie na świecie.

Poza wskazaną różnicą istnieje także wiele podobieństwo specjalnego prawa ciągnienia do tradycyjnego pieniądza. Mam tutaj na myśli głównie fakt, że dzisiaj wiele państw przetrzymuje SDR jako część posiadanych rezerw (tezauryzacja), realizuje rozliczenia międzynarodowe (wymiana handlowa), a także umożliwia MFW prowadzenie ksiąg rozliczeniowych (funkcja obrachunkowa).

W dobie kiedy wskazuje się na możliwość powstania waluty globalnej okazuje się, że istnieje ona już od 1969 roku. To właśnie wtedy MFW stworzył SDR przy okazji borykania się z problemami wynikającymi z powtarzających się kłopotów na rynkach walutowych. Początkowo wycena tego unikalnego "pieniądza" odbywała się na podstawie zrównywania ceny do złota, jednak z czasem SDR stał się koszykiem największych walut rozliczeniowych, których skład do złudzenia przypomina dzisiaj listę członków grupy G20.

Istnieje nawet projekt stworzenia globalnego rynku obligacji, którego efektem jest studium o nazwie "Zwiększenie międzynarodowej stabilności monetarnej - nowa rola SDR?", gdzie wskazuje się na możliwość pełnienia przez ten mechanizm funkcji pieniądza globalnego, którego emitentem jest MFW, a "radą gubernatorów" przedstawiciele państw, których waluty wchodzą w skład koszyka. Oznacza to nic innego jak przekształcenie MFW w globalny bank centralny, czego efektem może być zbliżenie rozkładu sił na ziemi do nowego porządku świata (ang. New World Order), gdzie odrębność państwowa będzie coraz bardziej zacierana.

W sytuacji kiedy MFW pracuje nad umożliwieniem SDR pełnienia funkcji rozliczeniowej również między obywatelami poszczególnych państw, może się okazać, że ten ignorowany przez globalne media mechanizm stanie się znaczącą alternatywą dla dolara, złota, juana, euro czy funta - jako oficjalnej waluty rezerwowej w przyszłości.

Opracowano na podstawie: James Rickards, Wojny Walutowe, s. 204-208

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now

×
×
  • Create New...