Jump to content
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble

hhgjhgjhg

Denon

Stopa procentowa

Recommended Posts

Stopa procentowa - koszt pożyczki określonej waluty (cena pieniądza w odniesieniu do pojedynczej waluty). Wysokość stopy procentowej określa popyt i podaż na rynku pieniężnym:

wzrost popytu = wyższa stopa procentowa

wzrost podaży = niska stopa procentowa

W Polsce stopy oficjalne banku centralnego są ustalane (ich wysokość) przez Radę Polityki Pieniężnej. Stopami rynkowymi określamy oprocentowanie kredytów i depozytów między bankami.

Istnieje stała i zmienna stopa procentowa. Wzrost poziomu inflacji powoduje wzrost stopy procentowej.

Edited by Guest

Share this post


Link to post
Share on other sites

Stopy procentowe mają znaczący wpływ na kształtowanie się kursu walutowego. W wyniku różnicy pomiędzy krajową i zagraniczną stopą procentową, inwestorzy „przerzucają” kapitał inwestycyjny do kraju z wyższą stopą procentową. Cała ta operacja ma na celu osiągnięcie wyższego dochodu, między innymi z obligacji krajowych po korzystniejszym procencie. Wyższe stopy procentowe w kraju powodują napływ kapitału z zagranicy, popyt na krajową walutę się zwiększa, a tym samym kurs waluty krajowej pnie się w górę. Odwrotna sytuacją zachodzi gdy krajowe stopy są niższe niż zagraniczne, co powoduję podaż na krajową walutę i tym samym spadek wartości waluty krajowej.

Z powodu niskich stóp procentowych i wiążącymi się z nimi spadkami waluty krajowej, ma miejsce wzrost eksportu oraz spadek importu i bezpośrednio związany z tym wzrost eksportu netto (eksport – import) co pozytywnie wpływa na wzrost <a href="http://www.forum.traderteam.pl/viewtopic.php?t=263" title="produkt krajowy brutto - pkb">pkb</a> w kraju. Zmniejszająca się podaż dóbr na rynku krajowym za sprawą eksportu, przyczynia się do wzrostu inflacji. Dodatkowo wzrost koniunktury (rosnące <a href="http://www.forum.traderteam.pl/viewtopic.php?t=263" title="produkt krajowy brutto - pkb">pkb</a>) potęguję inflację na rynku krajowym. Rosnąca inflacja jest jedną z głównych przyczyn podwyższania stóp procentowych przez banki centralne.

Podsumowując:

Wysokie stopy procentowe - > wzrost waluty krajowej

Niskie stopy procentowe - > spadek waluty krajowej

Edited by Guest

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Zmiana kierunku rozwoju gospodarki przypomina sterowanie olbrzymim statkiem - zazwyczaj potrzeba wiele czasu, aby skutki podjętych działań zaczęły być odczuwalne." (Kenneth E. Little)

Jakie znaczenie w przypadku tematu stopy procentowej ma powyższy cytat? Otóż w momencie zmiany stóp procentowych następuje nagła reakcja na rynkach giełdowych. Inaczej ma się to jednak do poziomu zysków przedsiębiorstw, gdyż one na zamiany stóp procentowych reagują z opóźnieniem.

---

Bibliografia: Kenneth E. Little, Oswoić bessę.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Otóż w momencie zmiany stóp procentowych następuje nagła reakcja na rynkach giełdowych.

Moim zdaniem, reakcja następuje dużo wcześniej. Jak tylko zaistnieje konkretna szansa, że stopy zostaną podniesione. Co więcej, kurs lubi sobie spadać krótkoterminowo zaraz po podwyżce stóp.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Moim zdaniem, reakcja następuje dużo wcześniej. Jak tylko zaistnieje konkretna szansa, że stopy zostaną podniesione. (...)

Zgadzam się.

Cała istota spekulacji polega właśnie na wyłapywaniu szans na zaistnienie konkretnych zdarzeń, co z kolei pozwala podjąć działania, które mają na celu generowanie zysków.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cała istota spekulacji polega właśnie na wyłapywaniu szans na zaistnienie konkretnych zdarzeń, co z kolei pozwala podjąć działania, które mają na celu generowanie zysków.

Widzę że uważnie czytałeś dr Van Tharpa. ;-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
(...) Widzę że uważnie czytałeś dr Van Tharpa. ;-)

Możliwe, że Tharp nawiązywał do czegoś podobnego, jednak są to moje słowa. Na formę, jaką przedstawiłem w ostatniej wypowiedzi wpadłem dopiero po przeczytaniu Twojego posta. :-P

Wiadomo przecież, że Ameryki tym stwierdzeniem nie odkryłem...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Najważniejsze aktualne stopy procentowe na świecie:

USA: 0.25%

Euro: 1.00%

Wielka Brytania: 0.50%

Japonia: 0.10%

Kanada: 1.00%

Szwajcaria: 0.25%

Z zapowiedzi Europejskiego Banku Centralnego wynika, że przymierza się on do podwyższenia stóp procentowych. Patrząc na ogół gospodarek na świecie i wzrostów na rynkach, zakładam, że powoli wszystkie banki centralne będą podnosić stopy procentowe.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now

×
×
  • Create New...